Senioriliiton valtuusto vaatii, että kunnat budjetoivat riittävästi varoja senioriliikuntaan!

Senioriliiton valtuusto vaatii, että kunnat budjetoivat riittävästi varoja senioriliikuntaan!

Kansallisen senioriliiton elokuussa 2021 Innolinkilla teettämän tutkimuksen mukaan terveyden ylläpito ja ennaltaehkäisy sekä liikkuminen ja liikunta ovat asioita, joista eläkkeellä olevat tarvitsevat lisätietoa. Reilu yksi kolmesta vastaajasta on tätä mieltä.

Samassa kyselyssä eläkeläisjärjestöjen toiminnassa mukana oleville liikunnallinen toiminta nousee tärkeimpien joukkoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden huolehdittavaksi, kunnille jää edelleen tehtäväksi kansalaistensa hyvinvoinnista huolehtiminen.

Tämä tehtävä on nähtävä laaja-alaisena huolehtimisena. Erityisesti tulee pitää huolta seniori-ikäisten kuntalaisten liikkumisen ja liikunnan mahdollisuuksista. Se tuo elinkorkoa ikääntymisen pääomaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aktiivinen liikkuminen.

Jokaisessa kunnassa on oltava ikäihmisille sopivia palveluja ja riittävästi lähiliikuntapaikkoja, joissa seniori-ikäinen väestö voi liikkua sekä ohjatusti että vapaamuotoisesti. Myös talvella on oltava mahdollisuus turvalliseen ulkoiluun seniorin lähiympäristössä pelkäämättä esimerkiksi kaatumisia.

Kunta voi tukea senioreiden liikuntaa myös antamalla vapaalippuja sekä eläkeläisalennuksia niin kuntosaleille kuin uimahalleihin. Sen kannattaa tukea seniorijärjestöjen toteuttamaa ryhmätoimintaa antamalla tilat ryhmän käyttöön maksuttomasti.

Tutkimusten mukaan seniorikansalainen, jonka toimintakyvystä huolehditaan ajoissa, pärjää omatoimisesti pidempään, voi toimia vertaistukena toiselle seniorillekin ja näin säästää yhteiskunnan verovaroja. Kokonaishyvinvointiin liikunnan lisäksi vaikuttavat riittävä lepo, ravitsemus ja sosiaalinen kanssakäyminen, joita voidaan edistää mm. vapaaehtoisjärjestöjen palveluja hyödyntämällä.

 

Lisätietoja:
Leena Jääskeläinen
valtuuston puheenjohtaja

Maarti Kuikka
toiminnanjohtaja