Senioriliitto lausui järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Senioriliitto lausui järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Senioriliitto antoi lausunnon (7.2.2023) valtionvarainministeriölle raportista, joka käsittelee järjestöjen taloutta koskevia valtionavustuskäytäntöjä ja niiden yhdenmukaistamista. Selvityksessä käsiteltiin mm. järjestöjen varainhankinnan avustamista ja tukemista valtionavustustoiminnassa.

Lausunnossaan senioriliitto kiinnitti huomioita mm. STEAn nykyisiin arviointikäytöntöihin. Pidämme tärkeänä, että luodaan erilaisia kannustimia ja keinoja, joiden avulla voidaan tukea järjestöjen varainhankintaa. Yhtenä esimerkkinä senioriliitto esittää lahjoitusten verovähennyskelpoisuuden rajan alentamista nykyisestä 850 eurosta. Järjestön varainhankinnan kulut voisivat olla tiettyyn vuosittaiseen tuottomäärään asti avustustuskelpoisia kustannuksia. Liitto muistutti lausunnossaan, että varainhankinnan lähtökohdat ovat järjestöjen kesken kovin erilaiset.  

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Lausunto järjestöjen varainhankinnasta 7.2.2023