Kansallisen senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen: Kotitalousvähennystä on korotettava nyt tuntuvasti!

Kansallisen senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen: Kotitalousvähennystä on korotettava nyt tuntuvasti!

4.6.2020 Kansallisen senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen muistuttaa, että ikääntyneitä voidaan tukea myös muilla tavoin kuin valtion velkaa kasvattamalla.

Niiranen vaatii, että hallituksen tulee perua ensi vuoden alusta lukien kotitalousvähennykseen tekemänsä leikkaukset.

”Kotiin hankittavien palveluiden verovähennysoikeutta on korotettava nyt tuntuvasti. Tämä edistäisi työllisyyttä ja toisi sitä kautta lisää verotuloja valtiolle.”

”Eläkeläisiä ja kaikkia muitakin kansalaisia on nyt kannustettava käyttämään pienyritysten kotiin tarjoamia palveluita. Kotitalousvähennyksen määrän nostaminen on tähän erinomainen keino. Koronapandemia on vain lisännyt tarvetta tähän.”

Niiranen muistuttaa, että Rinteen-Marinin hallituksen aiemmin tekemä kotitalousvähennyksen leikkaus kohdistuu kipeästi pienituloisiin eläkeläisiin.

”Vähennystä hyödyntää noin 100 000 henkilöä, joiden vuositulot ovat alle 25 000 euroa vuodessa ja 184 000 henkilöä, joiden vuositulot ovat alle 35 000 euroa.  Kotitalousvähennyksen käyttäjistä noin 175 000 on eläkeläisiä.”

Tuoreessa lisäbudjettiesityksessään hallitus kohdentaa ikäihmisten palveluiden toimivuuden varmistamiseen 60 miljoonaa euroa, joka jaetaan kunnille 65 vuotta täyttäneiden määrän perusteella. Lisäksi vanhuspalvelulakiesityksen henkilöstömitoituksen muutokseen osoitetaan 17,7 miljoonan euron lisäys.

Toiminnanjohtaja Niiranen katsoo, että ikääntyneiden tukemiseen kohdistettava määrä on suhteellisesti liian vähän, kun muistetaan, että lisäbudjetin loppusumma on peräti 5,5 miljardia euroa.

”Vähättelemättä muiden tahojen ja hankkeiden tarpeita ihmettelen, miksi iäkkäiden palveluiden varmistamiseen varataan suhteessa vain tämä määrä rahaa. Ikäihmiset ovat yksi suurimmista riskiryhmistä ja kärsijöistä koronapandemian osalta”.

Hallitus kohdistaisi lisäbudjetissa varoja muun muassa kotihoidon asiakkaiden etä- ja kotikuntoutuspalveluihin, hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin toimiin ympärivuorokautisessa hoidossa ja omaishoitoperheiden erityistukeen.

”On hyvä, että omaishoitoperheitä ja erityisesti omaishoitajia tuetaan. Omaisten vastuu läheistensä hoidosta on lisääntynyt korona-aikana päivätoiminnan palvelujen ja lyhytaikaishoitopaikkojen sulkemisen vuoksi”, toteaa Niiranen.

Lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluihin osoitetaan 112,3 miljoonan euron lisäys, joka jaetaan kunnille alle 18-vuotiaiden määrän perusteella. 

”Nyt ei saa unohtaa ikäihmisten lisääntyvää yksinäisyyttä ja osattomuuden kokemisen lisääntymistä yhteiskunnassa. Hallitus ei ole osoittanut tähän juuri lainkaan huomiota. Tuntuu siltä, että hallitus on   unohtanut myös kolmannen sektorin toimijoiden ja järjestöjen tukemisen”, sanoo Niiranen.  

Niiranen katsoo myös, että sosiaaliturvauudistusta on kiirehdittävä yllättävän talouskäänteen johdosta. ”Sosiaaliturvaa tulee kehittää etenkin nuorten ahkeruutta kannustavaan suuntaan. Työllisyysastetta on nostettava kaikissa ikäluokissa. Myös senioreita on kannustettava kaikin keinoin osallisuuteen, vaatii Niiranen.”