Vanhukset eivät voi odottaa

Vanhukset eivät voi odottaa

Sote kaatui. Entä nyt? Kun on palattu lähtöruutuun, on kuunneltava kansalaisia entistä herkemmällä korvalla.

Sote kaatui. Entä nyt? Kun on palattu lähtöruutuun, on kuunneltava kansalaisia entistä herkemmällä korvalla. Erityisesti ikääntyneille epävarmuus, avoimet kysymykset sekä vääränlainen informaatio aiheuttavat pelkoa.

Vanhuspalveluiden toteuttamisesta vastuu on edelleen kunnilla. On vahvistettava vanhuspalvelulain velvoittavuutta ja sen noudattamista. Kaikilla tasoilla on lisättävä laadun ja turvallisuuden valvontaa. Ratkaisevaa on, osataanko kilpailuttaa ja mitkä ovat laatukriteerit.

Vanhusten hoitoketjut on saatava nopeasti kuntoon kunnissa ja sairaanhoitopiireissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Vanhusten hoivan ja avun tulee olla oikea-aikaista ja kuntoutuksen riittävää.

Vanhusten ei pidä joutua odottamaan uutta Sotea. On toimittava heti.

Ikääntyvä ihminen on arvokas elämän loppuun asti.
 

Kansallinen senioriliitto ry

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192