Eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti

Eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti

23.10.2017

EU:N KOMISSIO ANTAA KIITOSTA Suomen eläkeuudistukselle. Komission tuoreen raportin mukaan alkuvuodesta voimaan tullut uudistus on malliesimerkki siitä, kuinka ikääntyvän Euroopan eläkehaasteisiin tulee vastata.

Uudistuksen taustalla on pyrkimys turvata eläkejärjestelmän rahoitus pitkälle tulevaisuuteen. Uudistusta perusteltiin myös sukupolvien välisillä oikeudenmukaisuuskysymyksillä.

Komission laskelmien mukaan vanhuuseläkeiän sitominen elinajan odotteeseen ja elinaikakertoimeen pidentää työuria ja hillitsee eläkemenoja. Uudistus vähentää paineita nostaa työeläkemaksuja, mikä puolestaan lisää käteen jäävän palkan määrää ja kansalaisten ostovoimaa. Sen seurauksena työllisyys kasvaa ja bruttokansantuotteen voi odottaa nousevan.

Toimiva ja vakaa, mutta uudistumiskykyinen eläkejärjestelmä on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan kestävää kivijalkaa. Sama pätee työeläkevarojen sijoitustoimintaan.

 

TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT OVAT SUURIA sijoittajia ja siten sekä eläkeläisten että koko talouselämämme näkökulmasta paljon vartijoina. Työeläkeyhtiöt sijoittavat rahastoituja eläkevaroja ja tuottavat siten lisää varoja työeläkkeiden maksuun.

Työeläkeyhtiöillä on kuitenkin dilemma: lain mukaan työeläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.  Riskien ottamista sijoitustoiminnassa on rajoitettu myös vakavaraisuussäännöksillä, jotka tiukentuivat tämän vuoden alussa.

Työeläkevakuuttajat eivät saa tavoitella markkinoilta kaikkein suurinta tuottoa, vaikka kiusaus nousu- ja laskukausien aallokossa olisi kuinka suuri.

 

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA on Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Se on myös maamme suurin työeläkeyhtiö, joka vastaa yksityisellä sektorilla lähes 900 000 henkilön työeläketurvasta.

Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2017 lopussa 45,0 miljardia euroa, josta noin 28% on sijoitettu suomalaisiin kohteisiin.

Puolivuotiskatsauksessaan 1-6/2017 Varma kertoo, että sen sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen reaalituotot olivat 6,1 % ja kymmenen vuoden 2,7 %.

Varman salkussa parhaiten tuottivat osakkeet (7,0%). Korkosijoitusten tuotto oli 2,9%:ia ja  kiinteistösijoitusten 2,5%:ia, joista eniten tuottivat kiinteistösijoitusrahastot 4,5%:ia. Hedge -rahastosijoituksista saatu tuotto oli 3,6%:a.

 

KESKUSTELIN MUUTAMA VIIKKO SITTEN erittäin hyvin menestyneen liikemiehen kanssa, joka on kerännyt suuria voittoja yritystoiminnalla ja pörssisijoituksillaan. Hänen mielestään suomalaisten eläkevarat pitäisi ehdottomasti panna poikimaan tehokkaammin ja työeläkeyhtiöiden olisi haettava selkeästi suurempaa tuottoa esimerkiksi kansainvälisiltä areenoilta.

Ajatus on mielenkiintoinen. Onko todellakin niin, että eläkevarojamme hoidetaan niin säännellysti, että se on käytännössä ”harmaata virkamiestyötä”, kuten liikemies kuvaili? Ja voisiko varoja sittenkin sijoittaa nykyistä tuottavammin?

LOHDUN SANOJA VAROVAISUUDEN kannattajille: muutoksen saaminen sijoituslinjauksiin on äärimmäisen vaikeaa. Lain mukaan varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.

Hyviä kysymyksiä tuottavuudesta tulee toki vapaassa maassa silti esittää. Parempi tuottohan toisi lisää eläketurvaa. Huonon tuoton kääntöpuoli voi olla epävarmuus.

Enemmistö meistä on varmasti sillä kannalla, että eläkevaroilla ”ei saa pelata uhkapeliä”. Vanhaa viisautta ei saa unohtaa. Mitä suurempi on voiton mahdollisuus, sitä suurempi on myös romahdusriski.  

Omia ylimääräisiä rahojaan voi toki jokainen sijoittaa niin riskipitoisesti kuin tahtoo. Yhteisten työeläkevarojen osalta tilanne on toinen.

 

Matti Niiranen

päätoimittaja
toiminnanjohtaja