Ikääntyminen avaa uusia mahdollisuuksia

Ikääntyminen avaa uusia mahdollisuuksia

4.9.2019 Ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyy länsimaissa paradoksi.

Sivistyneet ja kehittyneet länsimaat ovat pyrkineet aina parantamaan kansalaistensa hyvinvointia ja terveyttä sekä pidentämään ihmisten ikää. Paradoksi on siinä, että nyt kun elämme pidempään, ikääntyneet nähdään valitettavan usein vain kulueränä ja ongelmana. Tähän on saatava muutos.

Asenteita tulee muokata ja ajattelua on uudistettava. Tässä työssä yksin julkisen vallan toimet eivät riitä, vaan sekä yritykset että kansalaisjärjestöt on saatava mukaan.

Väestön ikääntyminen on megatrendi, joka koskee tavalla tai toisella meitä kaikkia jo nyt - olitpa sitten nuori tai vanha.

Ikääntyneissä on voimaa, joka voi tuottaa merkittävää lisäarvoa kansantaloudelle. Kyseessä on valtava kuluttajaryhmä, jonka valinnat vaikuttavat suuresti yritysten menestymiseen. Seniorit tuovat yrityksille merkittäviä taloudellisen kasvun mahdollisuuksia ja työpaikkoja nuoremmille

Me kaikki ikäännymme ja siihen on varauduttava ajoissa. Tätä voidaan edistää syventämällä ikäluokkien välistä yhteyttä ja vuorovaikutusta.

Meidän on panostettava terveyteen, elämän pituiseen oppimiseen sekä digitalisaatioon ja teknologiaan.

Ikääntyminen on otettava huomioon kaikessa julkisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, kansalaisjärjestöissä sekä yritysten strategioissa. Sama koskee niitä poliitikkoja ja puolueita, joilla on halu menestyä.

Silver Economy on käsite, joka kuvaa yli 50-vuotiaiden kasvavaa merkitystä Euroopan ja maailman taloudelle. Käsitteen voisi suomentaa vaikkapa Hopeataloudeksi.

Euroopan komission laskelmien mukaan Euroopan ”Hopeatalous” (Silver Economy) on maailman kolmanneksi suurin talous heti Kiinan ja USA:n kansantalouksien jälkeen. Silver Economyn osuus Euroopan taloudesta on noin 3,7 biljoonaa euroa. Siitä riittää markkinaa myös suomalaisyrityksille.

Fakta ovat selvät. Työikäisen väestön määrä vähenee Euroopassa 30%:lla seuraavan 50 vuoden aikana. Samalla väestö ikääntyy: vuonna 2060 joka kolmas eurooppalainen on yli 65 vuotta vanha ja vuonna 2070 heitä on jo yli 50%.

Tilastojen mukaan jo nyt 20 prosenttia EU:n väestöstä on yli 65-vuotiaita. Ehkä vielä havahduttavampaa on yli 80-vuotiaiden määrän kasvu.

Työurat pidentyvät ja olemme mukana työelämässä nykyisin aiempaa selvästi pidempään. Vuonna 1999 suomalaisista 55-64-vuotiaista kävi työssä 41%. Nyt tuo luku on jo 65%.

Mitä pidempään jaksamme olla aktiivisisesti mukana yhteiskunnan toiminnoissa ja työelämässä, sitä paremmat palvelut voimme turvata niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Kyse on valtavan suuren mittaluokan asiasta. Heinäkuussa järjestetyssä Helsingin Silver Economy Foorumissa puhunut The Global Coalition of Aging -ryhmän toimitusjohtaja Michael W. Hodin kiteytti asian seuraavasti:

”Väestön ikääntyminen maailmanlaajuisesti on aikamme merkittävin megatrendi. Sekä liike-elämällä että hallinnolla on ratkaiseva rooli sen kielteisen ja väärän oletuksen torjumisessa, että ikääntyvä väestö ympäri maailmaa olisi rasite yhteiskunnille. Tosiasiassa heistä voi tulla talouskasvun eteenpäin viejiä ja heistä voi olla hyötyä meille kaikille, kun vanhenemme.”