Ylös, ulos ja lenkille!

Ylös, ulos ja lenkille!

30.5.2020 Gerontologian tutkimus antaa hyviä vihjeitä ikääntymisen ja vanhuuden varalle. Tutkijoiden mukaan voimme erottaa ainakin neljä elementtiä, jotka edistävät hyvinvointia iän karttuessa.

Ensinnäkin me kaikki tarvitsemme hyvää ravintoa. Toiseksi meidän on liikuttava riittävästi. 

Kolmanneksi on tärkeää, että koemme elämän merkitykselliseksi, kiinnostumme uusista asioista ja haluamme oppia uutta.  

Neljänneksi jokainen ihminen tarvitsee läheisyyttä ja sosiaalisia suhteita.

Hyvän seniorijärjestön toiminta rakentuu kaikista edellä luetelluista elementeistä joko toiminnan tai tukemisen ja neuvonnan muodossa. 

Senioritoiminta tarjoaa etenkin sosiaalisia kontakteja ja ystäviä. Yhdistystemme järjestämät kerhot ja tilaisuudet tuovat merkityksellisyyttä ja mahdollistavat uuden oppimisen. Toimintaa käynnistyy jälleen syksyllä sekä livenä että virtuaalisesti!

Kuluneen poikkeuksellisen kevään johdosta kysyntä senioriyhdistysten tarjoamalle yhteisöllisyydelle ja hyvälle seuralle on juuri nyt suuri. Tervetuloa mukaan senioriliiton yhdistyksen jäseneksi, meillä ei ole ikärajoja. 

Liittymisohjeet löytyvät täältä: https://www.senioriliitto.fi/jasenille/uudelle-jasenelle/

Yli 70-vuotiaat ihmiset ovat suuri voimavara yhteiskunnassamme sekä koronapandemian aikana että sen jälkeen. Senioreilla on osaamista, viisautta ja sisua. Moni heistä voi sekä fyysisesti että henkisesti paremmin kuin me työn ja arjen uuvuttamat keski-ikäiset.

Väestön ikääntyminen on megatrendi, joka ei pysähdy koronapandemian johdosta, vaan väestön ikääntyminen jatkuu ja voimistuu. Tämä tosiasia tuntuu unohtuvan monelta poikkeusolojen vallitessa.

Koronasta johtuvan taloudellisen laskukauden aikana yritysten on syytä muistaa, että ikääntyneet voivat olla liiketoiminnan pelastus. Monen seniorin kukkaro on kunnossa ja asuntolainat on maksettu. Lisäksi isolla osalla on säästöjä ja eläketulot ovat säännölliset talouskriisin aikanakin. Halukkuus ostaa palveluita on suuri.

Punavihreällä hallituksella on ollut ohjelmassaan kunnianhimoiset tavoitteet eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. Sitä ei voi moittia.

Maamme talouden näkymät ovat nyt kuitenkin huonot. Saattaa olla, että hallitusohjelmaa on muutettava jo ensi syksynä. Silloin on hyvä muistaa, että köyhyys ei poistu pienillä korotuksilla eläkkeisiin. 

Katseet on käännettävä syksyn tullen erityisesti sotu-uudistukseen. Yhteiskunnan on nyt kannustettava kaikin keinoin nuoria ihmisiä työn tekemiseen. Ilman ahkeruutta hyvinvointiyhteiskuntamme ei kestä nykyisellä hyvällä tasolla tuleville polville.

Suomi on ollut kuluneena keväänä varsin yksituumainen kansa. Hyvä niin. Ensimmäinen erä taistelussa Korona-pirulaista vastaan on voitettu, mutta se ei tarkoita vaaran olevan nyt ohi. 

Nyt on erinomainen hetki pitää hyvää huolta itsestä ja läheisistä.

Aktiivisten senioreiden kannattaa huolehtia peruskunnostaan ja tavata turvavälit tarkoin mielessä pitäen ystäviään ja läheisiään. Kesä on tähän mitä parhainta aikaa. Siispä: ylös, ulos ja lenkille, kuten Niilo Tarvajärvi tapasi sanoa.

 

Matti Niiranen
toiminnanjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry