Some ja kuolema

Some ja kuolema

Kuolema pysäyttää aina ja kuoleman jälkeen voi omaisilla olla suurikin urakka edesmenneen asioiden selvittämisessä. Sosiaalinen media ja sähköiset palvelut tuovat asiaan uuden ulottuvuuden.

Kuolema pysäyttää aina ja kuoleman jälkeen voi omaisilla olla suurikin urakka edesmenneen asioiden selvittämisessä. Sosiaalinen media ja sähköiset palvelut tuovat asiaan uuden ulottuvuuden.

 

Internet -aikana omaisen kuolema tuo yhä useammin erilaisia huolehdittavia asioita kuolinpesälle myös sähköisestä maailmasta. Omaisten tulisi huolehtia edesmenneen sosiaalisen median tilien sulkemisesta, sähköpostitilien sulkemisesta ja ratkaista edesmenneen sähköisten sisältöjen, kuten valokuvien ja kirjallisten tuotosten kohtalo, mikäli sitä ei ole testamentissa määrätty.

 

Sähköpostit

Mikäli haluat, että omaiset tai puoliso pääset kirjautumaan hallinnoimaasi sähköpostiin, on sinun hyvä tallentaa kirjautumistiedot sellaisella tavalla, että ne ovat saatavilla kuoleman jälkeen. Kirjautumistiedoilla tässä yhteydessä tarkoitetaan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Sähköpostiin pääsy on erittäin tärkeää, sillä se toimii usein palautussähköpostiosoitteena muiden palveluiden salasanojen tai käyttäjätunnusten palautukselle. Toisena vaihtoehtona on, palvelusta riippuen määrittää puolisolle tai omaiselle käyttöoikeus sähköpostitiliin. Tämä on mahdollista esimerkiksi Googlella, jonka palvelu Gmail -sähköposti on. Esimerkiksi Microsoft lähettää edesmenneen sähköpostitilin sisällön (mm sähköpostit, liitteet, osoitteistot) omaisille DVD:llä erillisen varmistusprosessin jälkeen.

Osa sähköpostitileistä voi olla kytkettynä matkapuhelinliittymän tai internetliittymän sopimukseen. Tällöin tilit loppuvat luonnollisesti sopimusten loppuessa.

 

Facebook

Sosiaalisen median palveluista Facebook tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa käyttäjän kuolemasta, jolloin sivusto voidaan muuttaa niin sanotuksi muistoprofiiliksi. Vaihtoehtona on myös määrittää toiselle henkilölle käyttöoikeus kuolemantapauksessa. Tätä henkilöä kutsutaan Facebookissa perintöyhteyshenkilöksi.

Mikäli sinulla on käyttöoikeudet edesmenneen henkilön Facebook -profiiliin, voit sulkea sen. Ennen sulkemista kannattaa ottaa talteen haluamansa kuvat tai muut materiaalit profiilista. Kohta löytyy Asetukset -valikosta kohdasta ”Lataa Facebook-tietosi”.

Mikäli haluat, että tilisi poistetaan kuolemasi jälkeen, onnistuu se asetuksista kohdasta Muistotilan asetukset. Kyseisestä kohdasta voit määrittää pyynnön, että tietosi poistetaan kuoleman jälkeen.

Huomioithan, että Facebook -tilin poistamisen yhteydessä myös esimerkiksi Instagram -tili tai käyttömahdollisuudet muihin palveluihin voivat loppua. Mikäli omaiset haluavat, voivat he perustaa ryhmän, jossa muistellaan edesmennyttä.

 

Instagram

Palvelun toiminta kuolleen käyttäjän osalta on samankaltainen kuin Facebookilla. Vaihtoehtoisesti tili voidaan asettaa joko muistotilaan tai poistaa kokonaan.

Instagram poistaa edesmenneen käyttäjän tilin läheisen perheenjäsenen pyynnöstä. Tällöin todistuksena tulee olla vainajan syntymätodistus, vainajan kuolintodistus tai paikallisen lainsäädännön mukainen todiste siitä, että olet vainajan tai kuolinpesän laillinen edustaja

 

Twitter

Tilanteessa, jossa et tiedä edesmenneesi Twitter-salasanaa, voit olla yhteydessä yhtiöön englanninkielisellä lomakkeella. Lomake löytyy Twitterin ohjekeskuksesta.

Mikäli sinulla on salasana ja käyttäjätunnus tiedossasi, voit kirjautua tietokoneeltasi edesmenneen Twitter -tilille ja poistaa sen. Poistaminen tapahtuu asetuksista kohdasta ”Deactivate my account”. Poistamisen varmistamiseksi Twitter kysyy vielä kerran salasanan.

Tilin poistaminen on pysyvä toimenpide. Osa twiiteistä saattaa näkyä useamman päivän käyttäjille.

 

Kuoleman todentaminen

Ennen kuin palvelut poistavat tilejä tai asettavat muistotiloja käyttäjän kuoleman takia, vaativat ne jonkinlaisen todisteen henkilön kuolemasta. Riippuen palvelusta todiste voi olla läheisen kuolinilmoitus, kuolintodistus, muistokirjoitus tai muu skannattu tai kuvattu dokumentti, joka todistaa henkilön kuoleman.  

Maksulliset palvelut vaativat yleensä luottokorttimaksua, joten ne loppuvat tilausjaksojen loppuessa, kun luottokortit kuoletetaan. Kotimaiset palveluntarjoajat saattavat verrata tietojansa väestörekisterikeskukseen, jolloin palvelut lakkaavat, kun väestörekisteritietoja verrataan asiakastietokantaan.

 

Muut palvelut

Muiden sähköisten palvelujen osalta kannattaa olla yhteydessä palveluntarjoajien asiakaspalveluihin. Osa palveluntuottajista ei välttämättä luovuta mitään tietoja omaisille tai kuolinpesille edes todistuksia vastaan, vaan ne poistetaan.

 

Valokuvat ja tiedostot

Mikäli teet testamentin, on hyvä miettiä, tulisiko sinun määrätä, se mitä tapahtuu valokuvillesi tai kirjallisille tuotoksillesi kuoleman jälkeen. On hyvä pohtia kuka tai mikä taho olisi paras huolehtimaan niistä.

Salasanoilla suojattujen tietokoneiden ja puhelimien osalta on myös mietittävä, onko tarkoituksenmukaista, että omaiset saavat pääsyn laitteisiin kuoleman jälkeen. Tällöin on hyvä miettiä kuinka omaiset saavat haltuunsa salasanasi ja siten pääsyn tietoihisi.

Latinalaista sananlaskua mukaillen: Kuolema on varma, hetki epävarma. Kannattaa siis varautua ajoissa.

 

Jutussa on käytetty lähteinä eri palveluiden asiakaspalvelusivustoja.

Alle on kerätty linkkejä eri palveluiden ohjeisiin käyttäjän kuoleman osalta:

Facebookin asiakaspalvelun ohje: https://fi-fi.facebook.com/help/memorialized

Instagramin asiakaspalvelun ohje: https://fi-fi.facebook.com/help/instagram/264154560391256?helpref=hc_fnav

Twitterin asiakaspalvelun ohje (eng): https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/contact-twitter-about-a-deceased-family-members-account

Googlen asiakaspalvelun ohje: https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=fi

Microsoftin asiakaspalvelun ohje: https://answers.microsoft.com/fi-fi/outlook_com/forum/oaccount-omyinfo/perheenj%C3%A4seneni-kuoli-%C3%A4skett%C3%A4in-tai/46180841-9e87-4178-930d-59240069a3e3