Puhe vapaalle Suomelle

Puhe vapaalle Suomelle

Miika Hämäläisen puhe vapaalle Suomelle vuoden 2023 liittokokouksessa.

Arvoisat kuulijat, hyvät suomalaiset!

Vapaa syntyi Suomen kansa, muistaa vanhaa vapauttaan. Näin kirjoitti Eino Leino runossaan nimeltä ”Maa hädässä” joka esitettiin ensimmäistä kertaa Yliopiston Kalevalajuhlissa 28.2.1910. Vaikka aikaa on kulunut tuosta yli 100 vuotta, ovat historiassa pitäneet aina paikkansa, pitävät edelleenkin ja tulevat aina pitämään. 

Vapaus on moniulotteinen käsite. Se tarkoittaa oikeutta päättää omasta elämästään, valita oma polkunsa ja tavoitella onnea. Vapaus on myös vastuuta toisistamme ja yhteisestä hyvinvoinnista. Se merkitsee solidaarisuutta ja tasa-arvoa, jossa jokainen saa mahdollisuuden menestyä omilla kyvyillään ja ahkeruudellaan.

Vapaa Suomi on vahva ja kestävä. Se perustuu arvoihin, jotka me suomalaiset olemme omaksuneet ja vaalineet sukupolvelta toiselle. Olemme kansa, joka arvostaa rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Meidän perintömme on puhdas luonto, joka tarjoaa meille voimaa ja inspiraatiota. Olemme kansa, joka pitää sanansa ja luottaa toisiinsa.

Kuitenkin meidän on myös tiedostettava, että vapaus ei ole itsestäänselvyys. Se on ollut kovaan työhön ja uhrauksiin perustuva saavutus. Suomalaiset me olemme sisukasta kansaa. Jo monen vuosisadan ajan olemme taistelleet eri haasteiden selättämiseksi. Historiamme on täynnä vaikeita hetkiä, joissa vapaus on joutunut koetukselle. Moni niistä on ollut ulkopoliittisia turvallisuusuhkia ja osa niistä jopa sotia talvisodan ja jatkosodan tapaan. Sotien aikana taistelimme itsenäisyytemme ja vapautemme puolesta. Kansakunta seisoi yhtenä rintamana, osoittaen sisua ja päättäväisyyttä. Me emme antaneet periksi. Osa on ollut taloudellisia uhkia 90–luvun laman ja vuoden 2008 pankkikriisin tapaan ja toisinaan taas pandemioita on ollut riehumassa. niin kuin tuo korona pandemia viime vuosina.

Sotaveteraanin Antti Henttosen sanoja lainaten ”Nyt ovat uhkat toisenlaiset. Ne ovat kansamme sisäisiä uhkia. Ne ovat ulkopoliittisia uhkia. Mutta niitä molempia vastaan tarvitaan yksimielistä kansaa”. Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, ja meidän on kyettävä sopeutumaan muutoksiin säilyttäen samalla arvomme ja vapautemme. Ulkopoliittiset uhat saattavat asettaa turvallisuutemme koetukselle, mutta meillä on vahva tahto ja kyky puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja kansalaistemme turvallisuutta.

Sisäisesti meidän on pyrittävä rakentamaan yhtenäisyyttä. Poliittinen jakautuminen ja erimielisyydet voivat heikentää meitä. Meidän on kyettävä kuuntelemaan toisiamme, kunnioittamaan eri mielipiteitä ja pyrkimään yhteisymmärrykseen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat peruspilareita, jotka tulee säilyttää vapaassa Suomessa.

Tässä juhlahetkessä haluan korostaa jokaisen kansalaisen vastuuta vapaan Suomen ylläpitämisessä. Meidän on kunnioitettava toisiamme ja rakennettava turvallisuutta sekä keskinäistä luottamusta. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja suojelluksi omassa maassaan.

Arvoisat suomalaiset, meillä on syytä olla ylpeitä vapaasta Suomesta. Meidän on pidettävä huolta siitä ja jatkettava sen kehittämistä paremmaksi tuleville sukupolville. Se on meidän tehtävämme ja vastuumme. Suomi on länsimaiden ja Euroopan yksi puhumaton ylpeyden aihe. Suomea arvostetaan maailmalla, niin maamme historian takia, kun myös koulutustasomme ja teknologisen kehityksemme takia. Olemme pohjoismaiden teknologisesti kehittynein maa ja suomessa kehitetään kaikista eniten uusia innovaatioita muihin pohjoismaihin verrattuna. Mutta Suomi on vaarassa menettää kaiken.

Arvoisat kuulijat. Meidän on aika kohdata uudet haasteemme. Ja siksi olkaamme tulevaisuudessa yhä yhtenäisempi kansa, joka kantaa vapauden liekkiä sydämissään ja toimii yhdessä vapaan Suomen hyväksi.

Kiitos.

Ja arvoisat suomalaiset, eläköön vapaa Suomi!