Liittokokouskutsu

Liittokokouskutsu

Kansallinen senioriliitto ry:n XXVII liittokokous

Savonlinnassa 3.-4.6.2020

Kansallinen senioriliitto ry:n hallitus kutsuu täten koolle varsinaisen liittokokouksen, joka järjestetään 3.-4.6.2020. Kokous avataan 3.6. klo 13.00. Kokouspaikka on Savonlinnasali osoitteessa Kylpylaitoksentie 4, 57130 SAVONLINNA.

 

Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat, joita ovat liiton puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta. Kokouksessa käsitellään myös selonteko liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta kolmelta edelliseltä vuodelta, määritellään tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraavaksi vuodeksi sekä jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.

Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita liittokokoukselle. Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta, eli 2.4.2020 mennessä. Aloitteet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse liiton toimistoon. Liiton hallitus lähettää tehdyt aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen (30.4.2020) kokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.

Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä (31.12.2019) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.

Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla.                                           

Kokoukseen on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.senioriliitto.fi. Ilmoittautumisaika kokoukseen päättyy 30.4.2020 klo 16.00.

Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä,tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille.

Senioriyhdistysten jäsenet koko Suomesta ovat tervetulleita ilmoittautumaan läsnäolo-oikeutettuina liittokokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettäviin oheisohjelmiin.

 

Kansallinen senioriliitto ry

Hallitus