Senioriliitto koulutti Teams-vastaavia piireihin

Senioriliitto koulutti Teams-vastaavia piireihin

Kansallisen senioriliiton piireihin on koulutettu 33 Teams -vastaavaa jokaiseen piiriin.

Kansallisen senioriliiton piireihin on koulutettu 33 Teams -vastaavaa. Jokaisessa piirissä toimii 1-3 vastaavaa. Heidän tehtävänään on luoda, auttaa ja tukea etäkokousten ja -toimintojen käyttöönottoa piireissä ja yhdistyksissä Teamsin avulla. Senioriliitto on hankkinut piirien ja vastaavien käyttöön Teams -lisenssit, joiden avulla voi luoda etäkokouksia ja etätoimintaa, kuten kuukausitapaamisia ja kerhoja.

Piirien Teams -vastaavien nimet ja yhteystiedot löytyvät Kiltasta.