Vuoden 2024 Eurooppa-tiedotuksen hanke

Vuoden 2024 Eurooppa-tiedotuksen hanke

Tunne EU ja vaikuta! Seniorikansalaisten aktiivisuuden lisääminen EU-vaaleissa -hanke toteutetaan vuoden 2024.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry toteuttaa valtioneuvoston Eurooppa-tiedotuksen hankerahoituksella Tunne EU ja vaikuta! Seniorikansalaisten aktiivisuuden lisääminen EU-vaaleissa -hankkeen vuonna 2024. Senioriliitolla on hankkeessa toteutusvastuu yhteistyössä muiden EETUn jäsenjärjestöjen kanssa.

Hanke tuottaa EU-vaalipaneelin 29.5. Lisäksi hanke tuottaa artikkeleita ja muuta materiaalia EU:sta toimijana. Tuotetun materiaalin avulla, jota jaetaan eri kanavissa, lisätään tietoutta EU:sta sekä kannustetaan senioreita vaikuttamaan ja äänestämään EU-vaaleissa kesäkuussa 2024.