Eläkeläisten veronkiristykset lisäävät epäoikeudenmukaisuutta

Eläkeläisten veronkiristykset lisäävät epäoikeudenmukaisuutta

Senioriliiton mielestä verojen kiristämiselle jätettiin liian suuri painoarvo pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihessä. Hallituksen tekemät veronkiristyspäätökset kohdistuvat erityisesti eläkeläisiin, jotka ansaitsevat 23 000–54 000 euroa vuodessa. Lisäksi jyrkkenevän eläketulon progressiolla on negatiivinen vaikutus.

Eläketulovähennyksen muutoksen seurauksena Veronmaksajain keskusliitto on arvioinut, että esimerkiksi 3 000 euron eläkettä saavalla jää keskimäärin 241 euroa vähemmän käteen vuodessa. Tämän lisäksi eläkeläisten ostovoima heikkenee muiden veronkorotusten seurauksena, joista merkittävin on arvonlisäveron korotus 25,5 prosenttiin. Myös erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja korotetaan, millä arvioidaan saatavan 100 miljoona euroa enemmän. Eläkeläiset ovat merkittävä erikoissairaanhoidon asiakaskunta. Eläketuloveron lisäksi me eläkeläiset maksamme lukuisia muita veroja ja veroluontoisia maksuja, muistuttaa senioriliiton puheenjohtaja Kari Kantalainen.

Kotitalousvähennystä supistetaan 100 miljoonalla eurolla, millä arvioimme olevan negatiivinen vaikutus eläkeläisten arkeen. Eläkeläiset käyttävät kotitalousvähennystä arkensa helpottamiseen, mikä mahdollistaa asumisen omassa kodissa pidempään.

Ymmärrämme hyvin valtion vaikean taloudellisen tilanteen. Eläkeläiset eivät halua olla vapaamatkustajia. Olemme valmiita kantamaan vastuuta taloustalkoissa, kunhan toimenpiteet ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia, toteaa senioriliiton puheenjohtaja Kantalainen.

Senioriliiton mielestä hallituksen pitää vielä tämän vaalikauden aikana selvittää osinkoveron uudistamista siten, että verotus kohtelee tasapuolisemmin kaikkia osingonsaajia. Tällä hetkellä huomattava joukko isoja instituutioita ja toimijoita on käytännössä vapautettu kokonaan osinkojen verotuksesta. Samaan aikaan moni eläkeläinen joutuu pienistä osinkotuloistaan maksamaan veroa.

Edellisellä hallituskaudella toteutettu sote-uudistus ei ole tuonut helpotusta ikäihmisten tilanteeseen, päinvastoin. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö realisoituu nyt suomalaisille veronmaksajille esimerkiksi keikkalääkärien palkkioiden ja kohonneiden hallintokulujen muodossa. Samaan aikaan hoitojonot kasavavat. Tarvitaan useita korjaavia toimenpiteitä ja ripeästi, muun muassa rajanveto vastuualueista kuntien ja hyvinvointialueiden kesken, vaatii senioriliiton puheenjohtaja Kantalainen.

Lisätietoja

 

Kari Kantalainen
puheenjohtaja
kari.kantalainen@senioriliitto.fi
0501852