Senioreille on järjestettävä sote-palveluiden digikoulutus – nettiyhteys on saatava jokaisen ikäihmisen käyttöön

Senioreille on järjestettävä sote-palveluiden digikoulutus – nettiyhteys on saatava jokaisen ikäihmisen käyttöön

Kansallinen senioriliitto vaatii, että seniorit pidetään kaikin keinoin mukana digikelkassa. Ikäihmisten on kyettävä käyttämään sosiaali- ja terveysalan etäpalveluita.

Senioriliitto vetoaa, että sotessa keskitytään nyt ikäihmisten palveluiden uudistamiseen. Hoitoa, hoivaa ja tukea pitää saada ennaltaehkäisevästi, matalalla kynnyksellä ja digitaalisesti. Ikäihmiset tarvitsevat sote-palveluita tueksi erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kaikki seniorit on koulutettava mahdollisuuksien mukaan käyttämään sosiaali- ja terveyspalveluiden teknologiaa. Heille on tarjottava tarvittaessa mahdollisuus tietokoneen käyttöön, ja heidät on opastettava digitaalisten välineiden käyttöön.

Nettiyhteyden on toimittava katkeamatta, ja se on saatava jokaisen ikäihmisen käyttöön.

Ikäihmiset ovat terveyspalvelujen suurin käyttäjäryhmä. Etäpalvelut parantavat palvelujen saatavuutta.

Senioreiden palveluiden laatu ei parane hallintouudistuksen ansiosta. Päinvastoin. Vaarana on palvelujen heikkeneminen, jos hyvinvointialueiden mahdollisuuksia kehittää palveluitaan rajoitetaan eikä kaikkien yksityisten palveluntuottajien apua hyödynnetä. Riskinä ovat eriarvoisuuden kasvu ja ikäihmisten palvelujen heikkeneminen osassa maata.

Laajaa yhteistyötä tarvitaan

Sote-palveluiden toimivat hoitoketjut ovat senioreille ensisijaisen tärkeitä. Hallituksen sote-uudistuksessa sosiaalipalveluiden uudistaminen on jäänyt varjoon.

Senioriliitto katsoo, että ikäihmisten sosiaalisten olosuhteiden parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää heidän tarvettaan terveyspalveluihin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten mallissa asiakkaan on tarkoitus saada kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Senioriliitto toivoo, että sote-keskusten malli saataisiin ikäihmisten näkökulmasta todella toimimaan tasa-arvoisesti kaikkialla maassa.

Senioriliitto kannattaa laajaa yhteistyötä ja monituottajamallia, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palveluita. Sote-uudistus ei saa heikentää ikäihmisten nykyisiä sote-palveluita eikä pysäyttää niiden kehittämistä.

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626
Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192

Lue täältä Kansallisen senioriliiton toinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvä kannanotto.