Jarmo Helttula

Jarmo Helttula

Ehdokas hallituksen varapuheenjohtajaksi

Jarmo Helttula on ehdolla senioriliiton hallituksen varapuheen- johtajaksi. Hän on toiminut senioriliiton liittovaltuuston jäsenenä ja Varsinais-Suomen kansallinen senioripiiri ry puheenjohtajana.

Kysymys 1:
Kerro omin sanoin itsestäsi henkilönä.

Olen 72 -vuotias yrittäjä, kiinteistösijoittaja Liedosta. Varsinais-Suomen kansallinen senioripiiri ry on asettanut minut ehdolle kansallisen senioriliiton hallituksen varapu- heenjohtajaksi. Olen osaomistajana tilattavassa paikallislehdessä ja toiminut yrityk- sessä erilaisissa tehtävissä (markkinointi- ja talousjohtajana) 37 vuotta. Tällä hetkellä toimin yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Perheen perustamassa vanhusten hoivakodin toimitusjohtajana 13 vuotta.

Olen toiminut mm. seuraavissa luottamustehtävissä: Liedon senioreiden puheenjohtajana neljä vuotta, Liedon kunnan sekä seurakunnan luottamushenkilönä useita kausia, Härkätien terveyskeskuksen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana, Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan jäsenenä, Varsinais-Suomen Lähivakuutuksen hallituksessa sekä LähiTapiolan hallintoneuvostossa. Yhteiskunnallinen toiminta on mielenkiinnon kohde ja seuraan erittäin tarkasti mitä Suomessa ja ulkomailla tapahtuu. Katson, että työkokemuksieni, luottamustoimieni sekä harrastusten kautta olen hyvä henkilö liiton puheenjohtajistoon. Olen yhteistyö- kykyinen, harkitseva ja aloitteellinen. Seniorityö on erittäin palkitsevaa, siinä tapaa saman henkisiä ihmisiä.

Tavoitteitani ovat: yhteistyön lisääminen liiton henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä, matkojen ja virkistystoiminnan järjestäminen, yhteyden pitojen lisääminen tiedotusvälineisiin, Fb-sivujen tehostaminen tiedottamiseen sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen lisääminen.

Arvoisa seniorit! Olen käytettävissänne tähän arvokkaaseen tehtävään ja teen parhaani, mikäli tulen valituksi.

 

Kysymys 2:
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tulevaisuuden kehityssuunnat, jotka vaikuttavat ikääntyneiden asemaan ja hyvinvointiin Suomessa?

 • Ikäihmisten maksamat verot julkisiksi kunnittain
 • Kotitalousvähennyksen korotus omavastuu ikäihmisiltä pois
 • Suomi tarvitsee johtajuutta, jolla luodaan toivoa tulevaisuudesta
 • Ikäihmiset on nähtävä voimavarana
 • Ikäihmisten arvostusta on lisättävä itsenäisinä ihmisinä
 • Kaikenikäisten yhteiskunta
 • Aktiivinen kansalainen kaiken ikää
 • Eläkeläisten työnteon verotuksen korjaaminen
 • Eläkkeiden verotusta alennettava
 • Terveys/sosiaalipalvelut joustaviksi
 • Kotihoito/palveluasuminen kaikille tarvitseville helpommin saatavaksi

 

Kysymys 3:
Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät edunvalvonnan ja vaikuttamistyö tavoitteet tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

 • Yhteyksien pitäminen keskeisten päättäjien kanssa lisättävä
 • Pyrittävä lisäämään kansainvälistä edunvalvontaa sekä eurooppalaista yhteistyötä
 • Ikäihmisten arvostuksen lisääminen
 • EETU ry yhteistyön lisääminen
 • Kaikenlainen yhteistyö eri eläkeläisyhdistysten kanssa
 • Vaikuttaminen eläkejärjestöjen neuvottelukunnan jäsenenä (pikku-eetussa)
 • Vanhusneuvostoissa vaikuttaminen
 • Mahdollisimman moni jäsen kunnan/seurakunnan luottamushenkilönä
 • Jäsenistön lisäys sekä uusia yhdistyksiä

 

Kysymys 4:
Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi senioriliiton järjestöllisen toiminnan kehittämiseksi tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

 • Edunvalvonnan tehostaminen
 • Koulutuksen lisääminen piireille sekä yhdistyksille
 • Etätyöskentelyn lisääminen
 • Liitto lähemmäksi yhdistyksiä/jäsenistöä
 • Näkyvyyttä ja innostusta toimintaan
 • Lausuntojen antaminen valtionhallinnolle sekä lainsäätäjille päätösten tekoon
 • Henkilöstön jalkautuminen kentälle
 • Rose toiminnan kehittäminen (Rohkeasti seniori)

 

Kysymys 5:
Tapaat kadulla vanhan tuttavasi, joka on potentiaalinen senioriliiton uusi jäsen. Pidä hänelle ns. ”hissipuhe”, jonka pohjalta tuttavasi päättää liittyä senioriyhdistykseen. Toisin sanoen kirjoita ranskalaisin viivoina miksi kannattaa liittyä senioriyhdistyksen jäseneksi

 • minulla olisi hyvä ehdotus sinulle liity senioreihin
 • Meillä on kuukausittain tapaamiset, missä on ulkopuolisen esitelmöitsijän alustus eri aiheista
 • Viikkokerhot esim. muisti, liikunta, kahvakuula, boccia, sijoitus, monenlaista muuta toimintaa
 • Voit vaikka perustaa uuden kerhon
 • Matkat eri kohteisiin, teatteri, konsertit, kesäteatteri matkat lähikunnissa, yritysvierailuja jne.
 • Innostunut ja aktiivinen jäsenistö kyllä keksii tekemistä ja uusia jäseniä tarvitaan mukaan toimintaan
 • Itse olen aktiivisesti mukana yhdistyksen, piirin ja liiton toiminnassa
 • Jutellaan niistä lisää paremmalla ajalla
 • Tule seuraavaan kuukausi tapaamiseen niin näet toimintaa tarkemmin ja täytetään liittymislomake
 • Kiitti oli mukava rupatella, Kaikkea hyvää sinulle ja nähdään

JARMO ERKKI JUHANI HELTTULA

Syntymävuosi ja paikka: 1948 Mellilä

Kotipaikka: Lieto

Koulutus: Maatalous teknillinen koulu, kauppateknikko, HHJ-tutkinto

Työura Puolustusvoimissa: Autokomppaniassa va.henkilöauto- joukkueen johtaja / kuljetuspäällikkö 3 vuotta

Työura: Paikallislehti Turun tienoo/Turun Seutu Oy markkinointi- ja talousjohtaja 37 vuotta (nyt hallituksen pj.), Perheyhtiö vanhus- ten hoivakoti Liedon Helmen toimitusjohtaja 13 vuotta Harrastukset: Rotary toiminta, ulkoilu, matkailu koti- ja ulkomailla, kahvakuula, yhdistystoiminta laajalti.

Motto: Olen sanojeni ja tekojeni mittainen mies; mihin ryhdyn, teen sen kunnolla.