Leena Jääskeläinen

Leena Jääskeläinen

Ehdokas valtuuston puheenjohtajaksi

Leena Jääskeläinen on ehdolla senioriliiton valtuuston puheenjohtajaksi 18.11.2020 etäyhteyksin pidettävässä liittokokouksessa. Hän toimii tällä hetkellä senioriliiton valtuuston puheenjohtajana.

Kysymys 1:
Kerro omin sanoin itsestäsi henkilönä.

Olen joukkuepelaaja. Kasvanut veljessarjassa ja urheilusuuntautuneessa kodissa. Liikuntaneuvoja, VO ja LitM. Työura voimayhtiön aputyömiehestä urheiluopiston rehtoriksi. Toimintaa useiden urheiluseurojen ja erikoisliittojen hallituksissa ja Valtion liikuntaneuvostossa. Aktiivisesti mukana Rovaniemen valtuustossa ja eri luotta- mustehtävissä useana kautena. Kv. kokemusta on karttunut FIS:ssä (kv. Hiihtoliitto), WMCA:ssa (kv. Veteraanihiihtoliitto) ja ESU:ssa (Euroopan senioriliitto). Liikuntaneuvos. Valtion Pro Urheilu -mitali.

Harrastukset: Liikunta, kirjoittaminen ja valokuvaus. Saavutuksia: 5 Suomenmesta- ruutta pesä- ja koripallossa, sauvakävelyn alkuunpanija. Useita kirjajulkaisuja.

Opiskelu- ja työura ovat opettaneet johtamis-, ennakointi- ja organisointitaitoa, koko- naisuuksien hahmottamista, suunnitelmallisuutta, sitkeyttä ja asioihin puuttumisen rohkeutta. Näistä on huumorin lisäksi hyötyä liittovaltuuston puheenjohtajan pestissä.

 

Kysymys 2:
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tulevaisuuden kehityssuunnat, jotka vaikuttavat ikääntyneiden asemaan ja hyvinvointiin Suomessa?

Ei ikäsyrjintää

Ikäihmisillä on oikeus nauttia perusoikeuksista, elää ihmisarvoista ja itsenäistä elä- mää sekä osallistua sosiaaliseen ja kulttuurielämään.

 • turvallisuus- ja välittämistunteen kasvattaminen yhteiskunnan eri tasoilla ja tahoilla
 • yleinen asennemuutos ikääntymiseen, ikäihmisten arvostamiseen sekä eri ikäpolvien yhteistoimintaan
 • ikääntyvien tarpeiden huomioonottaminen palveluissa kuten asumisessa, asioinnissa, laitteiden kehittämisessä ja digitaidoissa
 • erilaisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen elämän eri vaiheisiin
 • osallistavat työmarkkinat, joiden avulla ikääntyneet työntekijät voivat pysyä työssä pidempään

 

Kysymys 3:
Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät edunvalvonnan ja vaikuttamistyö tavoitteet tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

Ikäystävällinen yhteiskunta

Ikäystävällinen yhteiskunta on tehokas tapa reagoida väestömuutoksiin

 • tarjoamalla suojaa, tukea ja voimaantumista
 • mahdollistamalla aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. On turvattava todelliset vaikuttamismahdollisuudet (mm. vanhuspalvelulailla).
 • parantamalla palveluja sekä terveydenhoidon saatavuudessa esim. lyhentämällä hoitotakuuaikaa (päästävä hoitoon nykyistä nopeammin) että pitkäaikaishoidossa
 • tehostamalla yhteistyötä alan järjestöjen (esim. Ikäinstituutti, Vanhustyön keskusliitto) kesken. Yhdessä toimien tulee tulosta.
 • oikaisemalla ”verotuksen väärentymiä” (työtulovero/eläkeverotus ja kotitalousvähennyksen taso).
 • koronan aiheuttaman kokoontumistaukojen vuoksi liittokokouskautemme typistyy vuosille 2021-2023

 

Kysymys 4:
Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi senioriliiton järjestöllisen toiminnan kehittämiseksi tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

Aktiivinen ikääntyminen

 • kaikki mukaan toimimaan. Entistä tiiviimpi yhteys jäseniin esim. suoria nettilähetyksiä.
 • jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpalvelujen edelleen kehittäminen
 • jäsenten digitaitojen varmistus ja jatkuva kertaaminen. Kukaan ei saa jäädä ulkopuolelle
 • monipuolista koulutusta joka tasolla (yhdistys, piiri ja liitto)
 • Kansallisen Senioriliiton aseman ja arvostuksen nosto (mm. saatava sama valtion tuki kuin vastaavankokoisilla eläkeläisjärjestöillä)
 • liiton sääntöjen modernisointi ja videopankin kehittäminen jäsenten avuksi

 

Kysymys 5:
Tapaat kadulla vanhan tuttavasi, joka on potentiaalinen senioriliiton uusi jäsen. Pidä hänelle ns. ”hissipuhe”, jonka pohjalta tuttavasi päättää liittyä senioriyhdistykseen. Toisin sanoen kirjoita ranskalaisin viivoina miksi kannattaa liittyä senioriyhdistyksen jäseneksi

Tuuppa kattoon!

 • meillä on tarjolla elämän eliksiiriä arkiseen toimintaan, hyväksi koettuja tapaamisia ja tapahtumia sekä uutta kiinnostavaa tekemistä
 • kohtaat rennon porukan, kynnys tulla meille on matala
 • jaamme kokemuksia ja opimme toisiltamme. Seuraamme ympärillä tapahtuvaa vieraillen mielenkiintoisissa kohteissa ja kutsumalla vieraita
 • yhteiset teatterikäynnit ovat olleet suosittuja, samoin ulkoilutapahtumat
 • sinussa on potentiaalia muillekin jakaa - osaamisesi täydentää ryhmäämme
 • tervetuloa ”tulille”

 

LEENA MARJATTA JÄÄSKELÄINEN O.S. HAKOLA

Syntymävuosi ja paikka: 1939 Viipuri

Kotipaikka: Rovaniemi

Koulutus: liikunnanohjaaja 1961, voimistelunopettaja 1964, liik.tiet. maisteri 1968

Työura: liikunnanopettaja, yliopiston lehtori, liikunnan ylitarkas- taja ja urheiluopiston rehtori

Harrastukset: liikunta, valokuvaus, kirjoittaminen ja järjestötyö

Motto: Välittäminen on kantava voima