Margit Sasi

Margit Sasi

Ehdokas liiton varapuheenjohtajaksi

Margit Sasi on ehdolla senioriliiton varapuheenjohtajaksi 18.11.2020 etäyhteyksin pidettävässä liittokokouksessa. Hän toimii tällä hetkellä senioriliiton hallituksen työvaliokunnassa.

Kysymys 1:
Kerro omin sanoin itsestäsi henkilönä.

Tulen Etelä-Pohjanmaalta Kuortaneelta, jossa olen asunut noin 20 vuotta. Olen vart-tunut maatalon tyttärenä Hämeessä Urjalassa, naimisiin mentyäni muutimme Tampereelle, jossa asuimme yli 25 vuotta.

Kodista saadun kasvatuksen perintönä ovat vahvasti olleet ja minulle edelleen ovat merkityksellisiä läheisten auttaminen, tukeminen, yhteisöllisyys eli liittomme arvot, asenteet, perinteiden säilyttäminen, kunnioittaminen. Senioritoiminta on kulkenut rinnallani pitkään ja tuli lähelle, kun 90-luvulla toimin äitini omaishoitajana. Niiden vuosien omakohtaiset kokemukset ovat edelleen kallisarvoisia, antavat voimia taistella ikääntyvien puolesta, puuttua epäkohtiinkin monien asioiden kohdalla.

Hienoa senioreiden parissa työskennellessä ovat lämpimät kohtaamiset, tutustumi- set uusiin ihmisiin, saada ystäviä. Koen, että senioritoiminta on sosiaalisten suhteiden muodostama kokonaisuus, joita yhdistää yhteinen tehtävä, ME-henki.

 

Kysymys 2:
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tulevaisuuden kehityssuunnat, jotka vaikuttavat ikääntyneiden asemaan ja hyvinvointiin Suomessa?

On entistä tärkeämpää huolehtia, että ikääntyvät tulevat kuulluiksi paremmin, saavat selkokielellä tiedot viranomaisten linjauksista ja eri asiantuntijoiden lausunnoista. Erityisesti Sote-, perus- ja erikoispalvelut on saatettava vihdoin kuntoon. Pitää varautua siihen, että 3. sektoria, meitäkin, tarvitaan tulevaisuudessa enemmän, sillä kuntien resurssit eivät riitä myöskään taloudellisesti. Uutta hallintoa emme tarvitse, vaan toi- vottavasti vahvistamme ja kehitämme eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

Kysymys 3:
Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät edunvalvonnan ja vaikuttamistyö tavoitteet tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

Mielestäni edunvalvontaan kuuluu paljon muutakin kuin talouteen liittyvät tärkeät asiat. Se on myös kokonaisturvallisuudesta huolehtimista. Paljon esiintyy ikääntyviin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, josta julkisesti kertominen saattaa aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä, pelkoa. Edunvalvonnan keinoin voimme vaikuttaa erilaisin tukitoimin ja epäkohtiin puuttumalla, tiedottamalla eli olemme hyvin tärkeässä roolissa myös niillä tavoin.

 

Kysymys 4:
Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi senioriliiton järjestöllisen toiminnan kehittämiseksi tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

Yhteisöllisyyden merkityksen kasvattaminen, Rohkeuden lisääminen! Yksi tärkeimmistä on jäsenhankintaan liittyvät suunnitelmat, uudistetuin keinoin ja tavoin.

Luottamuksellinen, kannustava, innostava ja iloa antava toiminta. Kentän ääntä herkällä korvalla kuunteleva, yhteistyötä kehittävä sekä hyvää ME-henkeä ylläpitävä toimintamme kaikkien osapuolten kesken.

 

Kysymys 5:
Tapaat kadulla vanhan tuttavasi, joka on potentiaalinen senioriliiton uusi jäsen. Pidä hänelle ns. ”hissipuhe”, jonka pohjalta tuttavasi päättää liittyä senioriyhdistykseen. Toisin sanoen kirjoita ranskalaisin viivoina miksi kannattaa liittyä senioriyhdistyksen jäseneksi

  • Mitä sinulle kuuluu, miten voit? Ehditkö kahville?
  • Hienoa, olet kuulemma kuullut meistä jotain ja kiinnostuit?
  • Meillä on tarjolla monenlaista mukavaa yhdessäoloa, harrastuksia, niin paljon etten nyt tässä ehdi kaikkea mainita, mutta kerron mistä saat lisäinfoa.
  • Tiedän, että sinullakin on meille jotain annettavaa, tietotaidoillasi ja monipuolisella kokemuksellasi uuttakin, jota tarvitsemme kipeästi.
  • Eikä todellakaan tarvitse ottaa mitään tehtäviä ihan heti, mutta ehkä sitten kun...
  • Meillä vallitsee luja yhdessä tekemisen meininki, porukalla asioista sovitaan ja toimitaan hyvässä hengessä.
  • Tervetuloa vauhdikkaaseen sennuporukkaamme, tavataankin pian!

 

MARGIT INKERI SASI

Syntymävuosi ja paikka: 1946 Tampere

Kotipaikka: Kuortane

Koulutus: keskikoulu, ammatilliset täydennyskoulutukset

Työura: Yli 15v 1983- Pelastushallinnon kokonaisturvallisuusalan asiantuntijatehtävissä, valmiussuunnittelu /-koulutus/-kouluttaja , yhteistyö eri hallinnonalojen ja päättäjien kanssa Luottamustehtäviä: Kuortaneen kunnanvaltuusto 2012-17, perusturvaltk vpj E-PSHP valtuusto 2012-17, alueellinen kriisi- valmiusryhmä 2000-, Kuortaneen seurakunta yht 8v 2010- kirkko- neuvosto ja kirkkovaltuusto pj 2014-18, yli 10 vuotta seniori- toimintoja 1999 -, Kuortaneen kansalliset seniorit 2010- hallitus, 2011-2014 pj, Pohjanmaan kansallinen senioripiiri 2011- hallitus, vpj, puheenjohtaja 2014-18, Senioriliitto valtuusto 2015-2017 hallitus , työvaliokunta 2018-

Harrastukset: Ulkoilu, käsityöt, puutarha, kulttuuri

Motto: : ”Luottamustehtävien hoidossa ja päätöksien teossa tarvitaan sinnikkyyttä, sitkeyttä ja sisua sekä ennen kaikkea suurta sydäntä ja tärkein: kaveria ei jätetä!”