Sujuva arki kuuluu kaikille

Sujuva arki kuuluu kaikille

8.10.2019 Minulla on ollut syksyn aikana tilaisuus tavata Kansallisen senioriliiton jäseniä niin piirien yhteisissä kokoontumissa, yhdistysten juhlissa kuin arjen kokouksissakin. Ihailen sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja innostuksen määrää, joka näitä tilaisuuksia yhdistää.

Osallistujia on ollut mukana paljon.  Toimintamme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tuo sosiaalisia kontakteja. Nämä ovat tekijöitä, joita pidetään ikäihmisten vireyden perustana.

Lokakuun alussa kokoonnuimme edunvalvontapäivään.  Tilaisuuteen olisi tullut isompi joukko kuin meille varattuun tilaan mahtui.  Edunvalvonta-asioista tiedon saaminen ja keskustelu koettiin tärkeäksi ja päiviä kannattaa järjestää jatkossakin.

Päivä oli onnistunut. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho toi esiin mm.  kuntoutuksen, tuetun hoitovapaan ikäihmisten hoidossa ja saattohoidon.  On todella monia ajankohtaisia asioita, joita meidän täytyy nostaa esiin omassa edunvalvonnassamme ja joiden etenemistä pitää seurata.  On tärkeää, että meillä liittona on hyvät yhteydet päättäjiin ja mahdollisuus vaikuttaa.

Koolla oli iso joukko vanhusneuvostojen jäseniä.  Kuulimme erinomaisia esimerkkejä vanhusneuvostojen työstä.  Katriina Haapakangas Hollolasta ja Soili Raitanen Turusta kertoivat käytännön työstä, jota aktiivinen vanhusneuvosto voi ikäihmisten eteen tehdä.  Vanhusneuvostojen rooli vaihtelee eri kunnissa paljonkin.  Vaikutusvalta riippuu siitä, minkälaisen roolin ne ottavat ja miten aktiivisia jäsenet ovat.   Toivon, että meidän jäsenemme vanhusneuvostoissa mm. selvittävät, mikä vanhusten palvelujen tilanne kunnassa on ja puuttuvat epäkohtiin.

Edunvalvontatilaisuudessa nousi esiin se, miten tärkeää on vaikuttaa arjen sujumiseen. Mitä paremmin arki sujuu, sitä helpompi on ylläpitää toimintakykyä ja viettää itsenäistä elämää.

Arjen sujuvuus liittyy hyvin paljon esteettömyyteen ja palvelujen käytön helppouteen.  Kyse on siitä, pystymmekö käymään helposti kaupassa, ovatko liikkumismahdollisuudet hyvät, pystymmekö käyttämään itse pankkipalveluja, pääsemmekö tarvittaessa terveydenhuollon palvelujen pariin vaivattomasti, jne.  Meidän tehtävämme edunvalvontajärjestönä on toistaa toistamistaan, että väestön ikääntyminen on otettava huomioon kaikessa yhteiskuntasuunnittelussa ja että tämä on eduksi koko yhteiskunnalle ei vain ikäihmisille itselleen. Vanhusten hyvinvoinnin merkitys kansakunnan kokonaishyvinvoinnista kasvaa jatkuvasti.

Me kaikki voimme vaikuttaa arjen sujuvoittamiseen omilla asuinpaikkakunnillamme.  Tarvitsemme matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä viihtyisän, turvallisen ja esteettömän asuinympäristön.  Niinkin arkinen asia kuin penkit kauppakeskuksissa, puistoissa, pihoilla ja katujen varsilla tukevat aktiivista osallistumista. Toimenpiteet eivät läheskään aina ole kalliita tai vaikeita toteuttaa.

Sotelait tulevat käsittelyyn mahdollisesti syksyllä 2020.  Hoitajamitoitus esitetään lakiin, mutta ei tule vielä voimaan.  Ihmetyttää, miten meitä ikäihmisiä käytetään politiikan pelinappuloina.   Työvoimapula ja jatkuva hoitoalan negatiivinen julkisuus heikentävät työntekijöiden saatavuutta ja alan arvostusta.  Koulutukseen, soveltuvuustesteihin, asennemuutokseen ja johtamisen kehittämiseen pitää tarttua kiireesti eikä odottaa sotea, jota ehkä koskaan tulekaan.  

Ennustan, että keskustelu edunvalvonnasta kiihtyy. Meidän on aktivoiduttava entistä enemmän tuomaan tavoitteita esiin kaikilla toiminnan tasoilla liitossa, piireissä ja yhdistyksissä.  Onneksi jäsenemme toimivat koko Suomessa.  Tehtävää riittää kaikille.  Hyvää ja aktiivista syksyä!