Risto Löppönen

Risto Löppönen

Ehdokas liiton varapuheenjohtajaksi

Risto Löppönen on ehdolla senioriliiton varapuheenjohtajaksi 18.11.2020 etäyhteyksin pidettävässä liittokokouksessa. Hän on ollut liiton toiminnassa mukana yli 15 vuotta ja toimii tällä hetkellä liiton varapuheenjohtajana.

Kysymys 1:
Kerro omin sanoin itsestäsi henkilönä.

Olen juvalainen metsätalousinsinööri (piiripäällikkö, eläk.) Työurani olen tehnyt Itä- Suomessa puunhankinnan johtotehtävissä UPM Metsän ja sen edeltäjien palveluksessa. Olen toiminut Juvan kunnan ja seurakunnan johtavissa luottamustehtävissä useita vuosikymmeniä. Vapaaehtoinen maanpuolustus- ja veteraanityö sekä reserviupseeritoiminta ( res. majuri ) on ollut lähellä sydäntäni koko ikäni.

Kansallisen senioriliiton toiminnanssa olen ollut mukana yli 15 v. Olen toiminut paikallisyhdistyksen ja piirin pj:na, liiton hallituksessa ja nyt päättyvän kauden liiton varapj:na. Olen kokenut toiminnan Senioriliiton eri tehtävissä mielenkiintoiseksi ja haasteel- liseksi. Etenkin vuosi 2020 on opettanut paljon eläkejärjestön kriisijohtamisesta.

Em. lisäksi olen hankkinut kokemusta järjestöjohtamisesta rotaryjärjestössä ( jäsen 48 v. ja piirikuvernööri 2014-15 ), Juvan Vanhaintuki ry:n pj:na ( 100 paikkainen hoi- vakoti ) sekä Juvan Pallo ry:n ja Juvan Kokoomuksen pj:na.

 

Kysymys 2:
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tulevaisuuden kehityssuunnat, jotka vaikuttavat ikääntyneiden asemaan ja hyvinvointiin Suomessa?

 • Väestön ikärakenteen muutos, vanhusväestö lisääntyy suhteellisesti eniten Itä- ja Pohjois- Suomessa. Samalla huoltosuhde heikkenee.
 • Palvelujen digitaalisuus lisääntyy vauhdilla, kaikille on kuitenkin turvattava palvelujen saatavuus. Viestintä siirtyy enenevässä määrin sosiaaliseen mediaan.
 • Monikulttuurisuus lisääntyy myös vanhusväestön keskuudessa.
 • Alttius erilaisille pandemioille yleistyy, on pystyttävä äkillisiinkin muutoksiin järjestön toiminnassa.

 

Kysymys 3:
Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät edunvalvonnan ja vaikuttamistyö tavoitteet tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

 • riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
 • seniorikansalaisille oikein kohdistetut turvalliset asumisjärjestelyt
 • verotuksen ja eläkkeiden tason oikeudenmukaisuus
 • seniorikansalaisten arvostuksen lisääminen yhteiskunnassa
 • edunvalvonta tiiviissä yhteistyössä EETU ry:n kanssa
 • seniorikansalaisten suhteellisen määrän kasvaessa heidän äänensä on saatava kuulumaan päätöksenteossa

 

Kysymys 4:
Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi senioriliiton järjestöllisen toiminnan kehittämiseksi tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

 • jäsenhankinnan tehostaminen ja siten jäsenmäärän huomattava lisääminen
 • senioriliiton sääntöjen modernisointi
 • yksinäisyyden ehkäiseminen ja lähimmäisen auttaminen vertaistukea kehittämällä
 • tiedonsaannin parantaminen digitaalisia kanavia kehittämällä
 • monipuolinen ja tasokas koulutustoiminta mm. digiasioissa
 • liiton toimiston työskentelyilmapiirin parantaminen

 

Kysymys 5:
Tapaat kadulla vanhan tuttavasi, joka on potentiaalinen senioriliiton uusi jäsen. Pidä hänelle ns. ”hissipuhe”, jonka pohjalta tuttavasi päättää liittyä senioriyhdistykseen. Toisin sanoen kirjoita ranskalaisin viivoina miksi kannattaa liittyä senioriyhdistyksen jäseneksi

Ensin eläkejärjestöjen perustehtävät, miksi tarvitaan?

 • Senioriliitto on moderni, ainutlaatuinen eläkeläisjärjestö
 • perustuu arvoihin; elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostaminen ja perinteiden kunnioittaminen
 • edelläkävijä digiasioissa
 • monipuolinen toiminta paikallisyhdistyksissä
 • matkat kotimaassa ja ulkomailla
 • kansainväinen järjestö ( ESU )
 • mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan ja edetä haastaviinkin tehtäviin
 • monipuolinen koulutustoiminta
 • paras liittymisajankohta heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen
 • Rohkeasti tulevaisuuteen

RISTO JOUKO JUHANI LÖPPÖNEN

Syntymävuosi ja paikka: 1943 Sääminki

Kotipaikka: Juva

Koulutus: metsätalousinsinööri

Työura: puunhankinnan johtotehtävät, piiripäällikkö UPM Metsä, Tehdaspuu Oy ja Oy Kaukas Ab

Harrastukset: rotarytoiminta, monipuolinen järjestötoiminta, kunnallis- ja srk-politiikka, maanpuolustus- ja veteraaniasiat, Juvan Vanhaintuki ry:n (100 paikkainen palvelutalo) hallituksen puheenjohtaja yli 10 v.

Motto: ”Mies puhuu vähän, mutta asiaa.”