Artikkelikokoelma: Näkökulmia ikäihmisten ihmisoikeuksiin Euroopan Unionin alueella

Artikkelikokoelma: Näkökulmia ikäihmisten ihmisoikeuksiin Euroopan Unionin alueella

Kansallinen senioriliitto ry on tuottanut Suomen ulkoministeriön vuonna 2023 Eurooppa-tiedottamisen kansalaisjärjestöille suunnatulla rahoituksella hankkeen koskien ikäihmisten ihmisoikeuksia Euroopan Unionin alueella. Lähtökohtana hankkeessa on ollut ihmisoikeuksien laajempi kehys, johon tarkastelu kiinnittyy.

Hankerahoituksella senioriliitto on tuottanut ikäihmisten ihmisoikeudet EU:ssa tapahtuman Helsingin keskustakirjasto Oodin tiloissa 24.10. ja tämän artikkelikokoelman. Artikkelit on julkaistu myös sosiaalisessa mediassa, jossa artikkelit tavoittavat suuren joukon eri-ikäisiä suomalaisia. Tätä julkaisua on jaettu myös poliittisille päättäjille ja keskeisille viranomaisille. Artikkelikokoelmasta on sekä painettu että sähköinen versio, joka on ladattavissa senioriliiton www-sivuilla.

Ikäihmisten ihmisoikeudet on tärkeä aihe monestakin syystä. Seniorikansaisten määrä kasvaa kaikissa EU-maissa. Ikääntyneen väestön suhteellisen osuuden kasvu vaikuttaa eurooppalaisiin yhteiskuntiin. Elämme yhä pidempään, ja onkin syytä pohtia, miten oikeutemme toteutuvat elämämme viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä.

Korona-pandemian aikana käytiin Suomessa ja muuallakin Euroopassa julkista keskustelua ihmisten perusoikeuksista ja niiden rajoittamisesta. Yhtenä paljonkin keskustelua herättäneenä aiheena olivat hoivakotien rajoitukset. Viime kädessä kysymys oli ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta.

Suomessa kyselyhaastattelut rajataan pääosin 75- tai 79-vuotiaisiin. Miksi 80-vuotta täyttäneitä ei pääsääntöisesti osallisteta, eli kysytä heidän mielipidettään asioista, jotka koskettavat heitä samalla tavalla kuin 20- tai 50-vuotiaita. Mikäli vanhemmat seniorit sivuutetaan kyselyissä, niin onko muita elämän osa-alueita, joissa heidän mielipiteensä ja tarpeensa sivuutetaan?

Yksi keskeinen mahdollisuus ja haaste on digitalisaatio. Miten turvataan palvelut ja niiden tavoittaminen kaikille ikäluokille riippumatta siitä, mitkä ovat kunkin tietotekniset taidot.

Tämän julkaisu tarjoaa artikkeliensa kautta näkökulmia siihen, mitä tarkoitetaan ikäihmisten oikeuksilla, ja mitkä ovat tällä hetkellä ikäihmisten ihmisoikeuksien kannalta ajankohtaisia kysymyksiä. Senioriliitto kiittää ulkoministeriötä, jonka myöntämällä hankerahoituksella voitiin toteuttaa tämä tärkeä hanke.

Helsingissä 30. marraskuuta 2023

 

Kari Kantalainen

Puheenjohtaja

Kansallinen senioriliitto ry

 

Artikkelikokoelma on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Artikkelikokoelma: Näkökulmia ikäihmisten ihmisoikeuksiin Euroopan Unionin alueella