Yhteyshenkilöiden matalan kynnyksen 28.1.22 koulutuspäivän antia!

Yhteyshenkilöiden matalan kynnyksen 28.1.22 koulutuspäivän antia!

Rohkeasti seniori -hanke toteutti tänään 28.1. hankkeen yhteyshenkilöiden koulutusaamupäivän Teams-sovelluksen kautta verkossa. Aiheena olivat onnistuneet matalan kynnyksen tapahtumat sekä myös niiden suunnittelu vuodelle 2022.

 

Vaikka Rohkeasti seniori -hankkeen toiminta nykymuodossaan loppuu rahoituksen päättymisen kevätkauden lopulla, jatkavat hankkeemme vapaaehtoiset matalan kynnyksen työn toteuttamista piireissä ja paikallisyhdistyksissä eri puolilla Suomea. Koulutuspäiväämme osallistui miltei 70 etukäteen ilmoittautunutta osanottajaa yhdistyksistä Helsingistä Lappiin saakka.

 

Koulutustilaisuudessa ääneen pääsivät erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia jo toteuttaneet senioriaktiivit, jotka kertoivat onnistumiskokemuksistaan sekä tilaisuuksien hyödyistä ja toteutuksessa huomioon otettavista seikoista. Alustajina toimivat hanketiimin ohella Sirpa Teräväinen (Jyväskylän seniorit ja liiton hallituksen jäsen), Pekka Ketonen (Lempäälä ja Pirkanmaan piiri), Eija Jokinen (Hollola, yhdistyksen puheenjohtaja) ja Aira Hellström (Turku ja Varsinais-Suomen piiri).

Seuraavat kysymykset olivat esillä keskustelussa yhdessä toisten kanssa:

  • Millaisia matalan kynnyksen tapahtumia on onnistuneesti järjestetty Rohkeasti seniori -teemalla?
  • Kuinka tapahtumiin on saatu kiinnostuneita osanottajia?
  • Kuinka saada tapahtuman aikana henkilöä osallistettua johonkin uuteen toimintaan?


Koulutuksessa pohdittiin keinoja saada hankkeen kohderyhmää mukaan uusiin yhteisöihin ja kokeilemaan eri aktiviteetteja. Näin Rohkeasti seniori -hankkeen tunnuslause, "Tule mukaan - Älä jää yksin!", kannustaa kohderyhmäämme kokeilemaan erilaisia seniori- ja vapaaehtoistoiminnan muotoja.

 

Kiitokset osanottajille ja alustajille onnistuneesta ja keskustelurikkaasta Teams-tilaisuudesta! Osallistujien hyvin runsaasta määrän ja saamamme palautteen myötä voimme todeta, että tilaisuus oli kiinnostava ja uusia mahdollisuuksia valottava!

 

 

Rohkeasti seniori -yhteyshenkilöpäivässä alusti myös SenioriJelppiä koordinoiva Aira Hellström Turusta.