Rohkeasti Seniori -yleisötilaisuus järjestettiin Oodin Kino Reginassa!

Rohkeasti Seniori -yleisötilaisuus järjestettiin Oodin Kino Reginassa!

 

Rohkeasti seniori -hanke toteutti yleisötapahtuman tiistaina 22.3.2022 yhteistyössä Helsingin keskustakirjasto Oodin kanssa. Tapahtuma oli viimeinen hankkeen järjestämä yleisötilaisuus. Hankkeen toiminta päättyy toukokuussa 2022, sillä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ei myöntänyt hankkeelle pysyvämpää rahoitusta. ROhkeasti seniorin toimintamuotoja pidetään kuitenkin käynnissä myös jatkossa. Tästä kerrottiin niin tilaisuuden aloitus- kuin päätöspuheenvuoroissakin. Rohkeasti seniori -toiminnan tarjoama tuki jatkuu siis jossain muodossa myös kesäkauden jälkeen.

 

Oodin Kino Reginassa järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin hankkeen vuodesta 2019 lähtien alkaneesta taipaleesta. Aloitussanat lausui Rohkeasti seniori -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Paavo Peltosaari, joka toivotti osallistujat rohkeasti tervetulleeksi tilaisuuteen. Hankekoordinaattori Timo Vuori, hankesuunnittelija Henri Kontkin ja etätoiminnan kehittäjä Aku Lehtonen kuvasivat hankkeen valtakunnallista toimintaa. Yhteensä kursseja toteutettiin 63 vuosina 2019-2022, ja matalan kynnyksen tapahtumia eri puolilla Suomea melkein 90.

 

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Paavo Peltosaari toimii myös senioriliiton toisena varapuheenjohtajana. Hän kiitti hanketiimiä sekä liiton vapaaehtoisia aktiiveja työstään Rohkeasti seniorin toteuttamisessa.

 

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat kohdanneet Rohkeasti seniorin aikana toisensa ja tuoneet yhteisöllisyyttä tori-, messu- ja yleisötapahtumiin. Matalan kynnyksen toiminnasta ovat vastanneet senioriliiton vapaaehtoiset aktiivit, jotka ovat toteuttaneet tapahtumia senioriyhdistyksensä tai piirijärjestönsä kautta.

 

Hanke on tukenut tapahtumien järjestämistä ja aktiivien toteuttamaa vapaaehtoistyötä osana tavanomaista toimintaansa. Tapahtumia toteuttaneista senioritoimijoista 79 % oli sitä mieltä, että matalan kynnyksen tapahtumat olivat edistäneet viime vuonna hankkeen eläkkeelle siirtyviä tai sitä suunnittelevia erittäin tai melko hyvin. Sama osuus vapaaehtoisista (79 %) koki tapahtumien tukeneen vapaaehtoistoiminnan toteuttamista piirissä tai järjestössä, jota vastaaja edusti.

 

Oodin tilaisuudessa puhuivat lisäksi hankkeen kursseillakin puhujina toimineet eläkevalmentaja Mali Soininen, kouluttaja Rauno Pääkkönen ja senioriaktiivit Tuulikki Petäjäniemi sekä Pirjo "Kikka" Venäläinen. He kertoivat omista kokemuksistaan hankkeen parissa sekä kertoivat myös yleisössä istuneille eläkeikäisille konkreettisia vinkkejä oman eläkeaikansa suunnitteluun. Muutokseen on tarjolla monenlaista tukea, ja kukin puhuja toi omaa näkökulmaansa ja asiantuntijuuttaan osaksi tilaisuuden antia.

 

Muutoksen kohtaamisesta ja eläkeaikansa rakentamisesta esimerkiksi arvoja enemmän mukailevaksi kertoi eläkevalmentaja Mali Soininen. Soinista on kuultu usealla Itä-Suomen alueelle sijoittuneella Rohkeasti eläkkeelle -kurssilla.

 

Tilaisuuden päätöspuheenvuoron piti senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Hän pohti puheenvuorossaan muun muassa rohkeuden ja seniori -sanan symboliikkaa ja taustoja. Hän kannusti etsimään itselleen merkityksellisiä yhteisöjä, joissa eläkkeelle siirtyminen onnistuu sujuvammin ja tuetusti.

 

Tilaisuuden päätti toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Hänen tervehdyksensä käsitteli Rohkeasti seniorin toiminnan ydintä: kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Samalla hän kuvasi rohkeuden ja seniori -sanan erilaisia määritelmiä ja tematiikkaa.

 

 

Kiitokset yleisötapahtumaan osallistuneille sekä puhujillemme!

 

Keväisin terveisin

 

Timo, Henri ja Aku

Rohkeasti seniori -hanketiimi