Etsivän työn koulutusta luvassa syksyllä!

Etsivän työn koulutusta luvassa syksyllä!

Rohkeasti seniori -hanke ja VALLI ry järjestävät hankkeen vapaaehtoisille koulutusta osallistamisesta ja etsivästä työstä syyskaudella 2021.

 

Ensimmäinen syksyn etsivän työn koulutuspäivä koittaa jo tässä kuussa, kun 22.9. klo 10-13 Teams-sovelluksessa on luvassa koulutusaamupäivä osallistavuudesta ja etsivän työn keinojen kehittämisestä. Sarjan toinen koulutus, jossa sovelletaan ensimmäisellä kerralla kuultua ja käsiteltyä, järjestetään Teamsissä ti 26.10. klo 10-13.

Tapahtumat on tarkoitettu jokaiselle senioriliiton piirille ja senioriyhdistykselle. Toivomme, että mukaan ilmoittautuisi vähintään yksi henkilö (mieluiten useampi) piireistä ja yksi henkilö jokaisesta paikallisyhdistyksestä. Erityisen tervetulleita ovat piirien ja yhdistysten Rohkeasti seniori -yhteyshenkilöt.

Uutena näkökulmana etsivään ja matalan kynnyksen työhön tuodaan osallistavuus ja sen pohtiminen yhdessä muiden aktiivien kanssa:

  • Millaiset toiminnat houkuttelevat eläkkeelle siirtyviä?
  • Miten voin houkutella mukaan?
  • Kuinka luodaan toimintaa, joka on mahdollisimman matalalla kynnyksellä saavutettavaa? 


Kahden koulutuskerran aikana luomme mahdollisuuksia houkutella hankkeen kohderyhmää mukaan uusiin yhteisöihin ja kokeilemaan eri aktiviteetteja. Näin hankkeemme tunnuslause, "Tule mukaan - Älä jää yksin!", kannustaa kohderyhmäämme kokeilemaan erilaisia senioritoiminnan muotoja.

 

Olemme järjestäneet VALLI ry:n kanssa etsivän työn koulutuksia alkuvuodesta 2021 lähtien. Ohessa kuva kevään eräältä koulutuskerralta.

 

 

Ilmoittautuminen 22.9. koulutukseen tapahtuu tätä linkkiä käyttäen:

https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=11903

 

Rohkeasti seniori -hanke