Hankkeen matalan kynnyksen toimintaa suunnitellaan syksylle!

Hankkeen matalan kynnyksen toimintaa suunnitellaan syksylle!

Rohkeasti seniori -hanke kannustaa kaikkia senioriliiton paikallisyhdistyksiä syksyllä laajaan matalan kynnyksen toimintaa, jossa kohdataan hankkeen kohderyhmää.

Rohkeasti seniori -hanke toteuttaa syksyllä, viikolla 36, Matalan kynnyksen teemaviikon, jonka tunnuksena on "Ota kaveri mukaan". Senioriliiton yhdistyksiä kehotetaan järjestämään tuolloin kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia.

 

Matalan kynnyksen tapahtumat ovat nimensä mukaisesti tilaisuuksia, joihin on helppo osallistua. Tapahtumat ovat osallistujille lähtökohtaisesti maksuttomia (tai kohtuullinen osallistumismaksu esimerkiksi messuilla). Tapahtumiin pyritään houkuttelemaan ja niissä kohtamaan erityisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvia 60–70-vuotiaita, joille eläkkeelle siirtyminen on ajankohtaista.

Tapahtumia voivat olla esimerkiksi yhdistysten viikoittaiset/kuukausittaiset tapahtumat, joihin tavallisestikin osallistuvat ottavat mukaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. Matalan kynnyksen tapahtuma voi olla myös esimerkiksi ulkoilutapahtuma sauvakävelyn merkeissä, kokoontuminen leirinuotiolle, toritapahtuma tai osallistuminen messuille, joissa tavoitetaan seniori-ikäisiä.

Oman ohjelman lisäksi tapahtumissa esitellään Rohkeasti seniori -hanketta. Syksyn kurssit käynnistyvät heti syyskuussa, joten viikko 36 on erinomainen ajankohta.

Hanke pyytää olemaan ajoissa yhteydessä hankkeen työntekijöihin suunnitelmien tiimoilta, jolloin yhdessä voimme selvittää, miten hanke voi tukea matalan kynnyksen tapahtuman toteutusta.

 

Rohkeasti seniori -hengessä syksylle onkin suunniteltu jo useita matalan kynnyksen tilaisuuksia piirien ja paikallisyhdistysten toimesta. Käy katsomassa tällä hetkellä suunnitellut tapahtumat painamalla tästä.

 

Toivomme, että etenkin viikolla 36 järjestettäisiin mahdollisimman monella paikkakunnalla yhteisiä kohtaamisia ja rohkeasti aktiiviseen eläkeaikaan kannustavia tapahtumia!