Osallistavuudesta koulutusta senioreille Teamsin välityksellä

Osallistavuudesta koulutusta senioreille Teamsin välityksellä

Rohkeasti seniori ja VALLI ry:n etsivän vanhustyön verkostokeskuksen erityisasiantuntija Päivi Tiittula ovat tehneet hankkeen aktiivien koulutusyhteistyötä alkuvuodesta 2021 lähtien. Syksyn ensimmäinen vapaaehtoisten koulutus järjestettiin Teamsin välityksellä ke 22.9.2021.

Neljäkymmentä hankkeen aktiivia ympäri Suomen - erikokoisista paikallisyhdistyksistä ja senioriliiton piireistä - oli ilmoittautunut Rohkeasti seniorin ja VALLI ry:n koulutusaamupäivään 22.9. klo 10-13. Tapaamisessa puhuivat niin hanketyöntekijät Aku Lehtonen ja Henri Kontkin kuin VALLI ry:n Päivi Tiittulakin, mutta etenkin ääneen pääsivät lukuisat hankkeen vapaaehtoiset. 

VALLI ry:n Tiittula alusti aktiiveja osallisuudesta ja sen merkityksestä erilaisessa vapaaehtoistoiminnassa. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat mukaan saaminen, matalalla kynnyksellä toteutettavan toiminnan luominen sekä innostaminen kokeilemaan rohkeasti uusia asioita. Näitä näkökulmia saivat vapaaehtoiset pohtia yhdessä hankkeen ja VALLI ry:n edustajien kanssa.

 

Kuva: Vapaaehtoiset saivat vapaasti ideoida ja kirjata ajatuksiaan tilaisuudessa käytetyllä Padlet-alustalla.

 

Hankkeen ja VALLI ry:n syksyn koulutussarja on kaksiosainen, ja seuraava osa järjestetään lokakuussa. Toisella tapaamiskerralla pureudutaan osallistavuuden konkreettisiin malleihin ja kokeiluihin, joita omalla alueellaan voisi pohtia toteutettavaksi ja siten saada esimerkiksi eläkkeelle jääviä tulemaan rohkeasti mukaan uuteen toimintaan. Näin ehkäistään samalla syrjäytymisriskiä sekä parannetaan eläkkeelle siirtyvien valmiuksia suunnitella itsensä näköistä eläkeajan arkea.

Tule mukaan - älä jää yksin! -sanomaa tullaan koulutusten kautta edistämään ympäri Suomea jatkossakin!

Facebook: https://www.facebook.com/Rohkeastiseniori/posts/921499162052902

Twitter: