Professori Jorma Uotinen Rohkeasti seniori -hankkeen keulahahmoksi

Professori Jorma Uotinen Rohkeasti seniori -hankkeen keulahahmoksi

Professori Jorma Uotinen puhujaksi Rohkeasti seniori -hankkeen tapahtumiin. Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen.

Professori Jorma Uotinen on lupautunut puhujaksi Rohkeasti seniori -hankkeen tapahtumiin. Uotinen kertoo hankkeen tapahtumissa omasta ikääntymisestään ja kokemuksistaan elämänmuutoksessa. Hän toivoo myös pääsevänsä kuulemaan muiden tarinoita omista elämistään. Professori Uotinen kuvailee osallistumistaan seuraavasti:

”Tapahtumissa tulen kertomaan omista kokemuksistani tähän ikään liittyen, mutta myös ihan lapsuudestani asti, siitä miten asiat ovat johtaneet toisiinsa ja tuoneet minut tähän. Toivon pääseväni myös kuulemaan muiden tarinoita ja voivani luoda keskustelua ihmisten välille, tuoda siihen näkökulmia. Itse en tosiaankaan ole mikään guru vaan tasavertaisesti kohtaamassa muita samassa elämänvaiheessa olevia.”

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen – työelämästä eläkkeelle. Hanke saa tukea STEA:lta.

Lisätietoja valtakunnallisesta Rohkeasti seniori -hankkeesta saa seuraavista osoitteista:

https://www.rohkeastiseniori.fi 
https://twitter.com/rohkeasti 
https://www.facebook.com/Rohkeastiseniori/

Mediakuvat hankkeesta ja hankkeen keulahahmosta: www.rohkeastiseniori.fi -> Medialle

 

Yhteyshenkilöt

Matti Niiranen
toiminnanjohtaja
040 501 9192
matti.niiranen@senioriliitto.fi

Timo Vuori
Rohkeasti seniori -hankevastaava
050 472 0084
timo.vuori@senioriliitto.fi 

Professori Jorma Uotinen
Rohkeasti seniori -hankkeen keulahahmo
0500 512 483
jorma.uotinen@jormauotinen.com