Asuminen

Asuminen

Kun ikää karttuu, kannattaa muuttaa sellaiseen asuntoon, jossa kykenee elämään mahdollisimman pitkään itsenäisesti.

Kaikkien toiveena ja tavoitteena on, että seniori asuu omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotiin hänelle on tarjolla palveluita ja hoitoa.

Kansallinen senioriliitto esittelee tällä sivustollaan myös, mitä vaihtoehtoja on sen jälkeen, kun toimintakyky ei enää riitä omassa kodissa asumiseen. Tarjolla on asumispalveluita, perhehoitoa, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista eli ympärivuorokautista hoitoa. 

Ympäristöministeriö on aloittanut ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman 2020–2022. Tavoitteet:

  • parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
  • tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
  • tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

Näistä linkeistä voit lukea lisää: 

Ympäristöministeriö: https://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma

Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162126

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/ikaantyneet/sosiaalihuollon-laitos-ja-asumispalvelut

Sosiaali ja terveysministeriö: https://stm.fi/asumispalvelut-asunnon-muutostyot

Suomi.fi, ikääntyvän asuminen: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/ikaantyneiden-palvelut/opas/ikaantyvan-asuminen1

 

Katso esteettömän asumisen tarkistuslista täältä: https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Esteetto%CC%88ma%CC%88n-asumisen-tarkistuslista.pdf

Kiinnitä huomiota siihen, että kotisi on turvallinen

https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/kodinturvallisuudentarkistuslista_SPEK.pdf

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK: https://www.spek.fi/turvallisuus/

Suomi.fi: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/ikaantyneiden-palvelut/opas/ikaantyvan-asuminen1/ikaantyvan-turvallinen-koti

 

Apua asumiseen

Voi saada esimerkiksi täältä: https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/

Tai täältä:  https://www.vanheneminen.fi/asuminen 

 

Tämä on hyödyllinen! Tietoa ja työkaluja ikääntyneiden asumisesta: https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2019/06/Ikaantyneiden_asumisen_kehittamisohjelman_Tietoa_ja_tyokaluja.pdf