Varaudu ajoissa

Varaudu ajoissa

Ikääntymiseen liittyy monia muutoksia – luopumista ja uudenlaista vapautta. Kannattaa harkita edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon tekoa.

Mielekäs elämä on hyvää oloa omassa arjessa. Kannattaa pysähtyä miettimään omia tarpeitaan, toiveitaan ja odotuksiaan. Millaisia osallistumisen mahdollisuuksia minulla on tai voisi olla? Mitkä asiat tekevät juuri minun elämästäni mielekästä ja merkityksellistä?

Pohdi asioita, joista pidät ja joita teet mielelläsi. Rakenna niiden pohjalta omannäköisesi tulevaisuus.

Kannattaa laatia ajoissa hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus.

Lue ja inspiroidu klikkaamalla seuraavia nettisivuja:

Vanheneminen.fi: 

https://www.vanheneminen.fi/

https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/10-vinkki%C3%A4-el%C3%A4kkeelle-j%C3%A4%C3%A4v%C3%A4lle_valmis.pdf 

Hoida ainakin nämä asiat: https://www.vanheneminen.fi/hoida-ainakin-nama

Lue opas oikeudellisesta ennakoinnista: https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/opas-oikeudelliseen-ennakointiin_FI_LR.pdf

Kanta-sivuston kautta voit hallita terveystietojasi: 

https://www.kanta.fi/

https://www.kanta.fi/rss/-/asset_publisher/200e8Pa7HRYJ/content/id/218108


Harkitse edunvalvontavaltuutusta

Omien asioiden järjestämiseen toimintakyvyn heikentyessä on monia vaihtoehtoja, mutta edunvalvontavaltuutus on niistä paras ja helpoin. Edunvalvontavaltuutuksen etuna muihin vaihtoehtoihin nähden on se, että valtuuttaja voi itse valita edunvalvontavaltuutetun, antaa toivomansa toimintaohjeet ja määritellä valtuutuksen laajuuden. Riittää, että lähipiirissä on henkilö, johon voi luottaa. Valtuutetuksi kelpaa siis vain henkilö eikä esimerkiksi yhdistys.

Edunvalvontavaltuutuksen voi ja se kannattaa tehdä heti, sillä se tulee voimaan vasta, kun valtuutettu tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan ja edunvalvontavaltakirja on toimitettu vahvistettavaksi Digi- ja väestötietovirastoon eli entiseen maistraattiin. Viranomainen voi myös tarvittaessa valvoa edunvalvontavaltuutettua esimerkiksi tilanteessa, jossa on syytä epäillä väärinkäytöstä.

Edunvalvontavaltuutuksen voi antaa kaikenlaisiin talouteen ja omaisuuteen sekä terveyteen ja sairaanhoitoon liittyviin asioihin. Valtuutuksen antaja voi rajata valtuutusta oman tahtonsa mukaan.

Lue Rohkeasti seniori -hankkeen artikkeli kokonaan täältä: https://www.senioriliitto.fi/rohkeastiseniori/artikkeleita-ja-tietoa-rohkeasti-seniori-teemasta/hyvin-suunniteltu-on-puoliksi-tehty-elakkeellakin/

Lue lisää täältä: https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/edunvalvontavaltuutus/mitenedunvalvontavaltuutustehdaan.html

 

Edunvalvonta

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet henkisiä kykyjä niin, että ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Edunvalvojan määrää Digi- ja väestötietovirasto tai tuomioistuin. Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö, esimerkiksi omainen tai muu läheinen.

Lue lisää tietoa Oikeus.fi- ja Suomi.fi-verkkosivuilta:

https://oikeus.fi/edunvalvonta/fi/index.html

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/edunvalvonta

 

Elinluovutustahto

Elinluovutustahto tarkoittaa, että haluaa luovuttaa kuolemansa jälkeen elimiä ja kudoksia käytettäväksi elinsiirtoon toisen henkilön hoitamiseksi. 

Omakannassa tehty elinluovutustahto tallentuu Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon, josta se on terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä. 

Lue lisää osoitteesta Kanta.fi: https://www.kanta.fi/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/elinluovutustahdon-voi-tallentaa-omakantaan

Täältä löydät Omakannan opastevideon siitä, kuinka voi tehdä elinluovutustahdon Omakannassa: 

 

Hoitotahto

Hoitotahdossa kerrot, miten haluat itseäsi hoidettavan. Ilmaiset, millaista hoitoa haluat elämän loppuvaiheessa. Hoitohenkilökunta tarvitsee hoitotahdon siltä varalta, että et pysty itse osallistumaan hoitopäätöksiin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

Terveyskirjasto: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=&p_artikkeli=dlk00809

Omakanta: https://www.kanta.fi/blogi/-/asset_publisher/1QjC602jKPR6/content/omakantaan-voi-tallentaa-hoito-ja-elinluovutustahdon

 

Testamentti

Laissa säädetty perimysjärjestys kertoo, kuka perii vainajan omaisuuden. Perittävä voi kuitenkin vaikuttaa perimysjärjestykseen tekemällä testamentin. Testamenttausta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan, jonka suuruus on puolet perintöosasta.

Testamentin on oltava kirjallinen. Teksti voidaan kirjoittaa käsin tai koneella, mutta testamentin tekijän on allekirjoitettava se omakätisesti.

Testamentin sisältö on vapaamuotoinen eli jokainen voi laatia juuri omiin tarpeisiinsa sopivan asiakirjan. Testamentteja on pääsääntöisesti kahdenlaisia. Jos testamenttaaja määrää jollekin henkilölle tietyn esineen, kyseessä on erityistestamentti. Myös käyttöoikeus- eli hallintaoikeustestamentti on erityistestamentti.

Lähde: Veronmaksajat.fi https://www.veronmaksajat.fi/Perinto-ja-lahja/testamentti/#24c8326a

Ennakkoperintö ja lahja

Lahja tarkoittaa omaisuutta, jonka annat elinaikanasi toiselle henkilölle ilman korvausta. Jos annat lahjan rintaperilliselle – esimerkiksi lapselle tai lapsenlapselle – lahja on yleensä ennakkoperintöä. Ennakkoperintö on siis lahja, josta lahjansaajan täytyy maksaa lahjavero. Lahja otetaan huomioon perinnönjaossa ja perintöverotuksessa.

Lue lisää Vero.fi -sivustolta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perinnonjattajalta_saadut_lahja/

Lue Vero.fi -sivustolta, miten hoitaa lahjavero: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/n%C3%A4in-hoidat-lahjaveron/

Vero.fi -verkkosivun perintöverolaskurilla voi alustavasti laskea, paljonko pitää maksaa perintöveroa:  https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perint%C3%B6verolaskuri/

Perintö- ja lahjaverolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378

Lue myös hautauksen ennakkosuunnittelusta ja hautaustestamentista. Hautaustestamentti on maksuton ja juridinen asiakirja, joka velvoittaa toimimaan niin kuin siinä määrätään. Testamentissa voi määrätä lähes kaikesta hautajaisiin liittyvästä. Lue lisää täältä: https://www.hautajaiset.fi/hautauksen-ennakkosuunnittelu.html

 

Valtakirja

Valtakirjalla voi tehdä valtuutuksen. Valtakirja toimii viestinä kolmannelle siitä, että valtuutuksen saanut on kelpoinen tekemään oikeustoimia valtuuttajansa puolesta.

Yleensä valtakirjassa valtuutetaan valtuutettu toimimaan päämiehen puolesta taloudellisissa asioissa, mutta myös hallintoasioiden hoitoon voidaan valtuuttaa joku toinen toimimaan puolestaan. 

Voi esimerkiksi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan reseptilääkkeen puolestaan. Tunnistaudu palveluun osoitteessa: suomi.fi/valtuudet.

Valtakirjavaltuutusta käytetään esimerkiksi pankkiasioiden hoitamiseen, vakuutus-, posti-, puhelin- ja verotusasioissa. Valtakirjalla toinen omainen voi hakea omaiselleen sosiaaliturvan tukimuotoja.

Valtakirjavaltuutus kannattaa laatia kirjallisesti mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi. Siinä kannattaa yksilöidä ne asiat, joihin haluaa antaa toiselle vallan päättää omasta puolestaan. 

Lue lisää valtakirjasta täältä: https://www.minilex.fi/a/valtakirja-valtuutuksen-osoituksena

 


Postinjakelu kotiovelle

Postilain mukaan kirjelähetykset tulee jakaa pientaloihin kohtuullisen matkan päähän postin saajan osoitepaikasta ja kerrostaloihin rakennukseen asiakaskohtaisena jakeluna. Postilakia ja Viestintäviraston sen nojalla antamia määräyksiä ei sovelleta sanoma- ja aikakauslehtien jakeluun.

Viestintäviraston määräyksissä todetaan, että yksittäistapauksissa voidaan ottaa huomioon postin saajan henkilökohtaiset erityistarpeet. Postin jakelutapaan ja postilaatikkojen sijoitteluun vaikuttava henkilökohtainen erityistarve on esimerkiksi postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä. Liikuntaesteisyys voi johtua postin saajan invaliditeetista, kroonisesta tai muuten pitkäaikaisesta sairaudesta tai korkeasta iästä.

Liikuntaesteisellä sekä 75 vuotta täyttäneellä postin saajalla on pyynnöstään oikeus saada kirjepostinsa jaetuksi joko tontin rajalle ajo- ja kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon tai huoneistokohtaiseen postiluukkuun. Poikkeavan postijakelun edellytys on, että jokainen saman talouden postinsaajista on oikeutettu poikkeavaan postinjakeluun. Poikkeuspalveluun on oikeutettu myös yhteistaloudessa asuva liikuntaesteinen tai 75-vuotias postin saaja, joka säännönmukaisesti tai toistuvasti joutuu olemaan yksin siten, että hänen kirjepostin noutamisensa huomattavasti vaikeutuu.

Kirjelähetysten siirtopyynnöt tulee esittää oman postitoimipaikan jakelupäällikölle. Kirjepostilähetysten jakelupisteen siirto lähemmäs on maksutonta vain silloin, kun se tapahtuu hyväksytyn erityistarpeen perusteella.

Lähde: Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#419