Tietoa eläkkeistä, tuista ja etuuksista

Tietoa eläkkeistä, tuista ja etuuksista

Tälle sivustolle senioriliitto kokoaa ajankohtaista tietoa eläkejärjestelmästä, eläkkeistä ja eläkkeensaajien tuista. Liitto julkaisee sivuillaan myös eläkkeisiin liittyviä uutisia.

Indeksikorotuksia tehtiin kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen

Indeksikorotukset on tehty kansaneläkeindeksin ja kuluttajahintaindeksin mukaisina vuoden 2020 alussa.

Täysimääräisen kansaneläkkeen määrä suurenee noin 34 e/kk ja täysimääräisen takuueläkkeen 50 e/kk. Korotuksiin sisältyy myös indeksitarkistus.

Jos eläkkeensaajalle maksetaan sekä kansaneläkettä että takuueläkettä, korotuksen yhteismäärä on enintään 50 e/kk.

Täysimääräinen kansaneläke on 1.1.2020 alkaen 662,86 e/kk. Avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle eläkkeensaajalle täysimääräinen kansaneläke on 591,79 e/kk.

Täysimääräinen takuueläke on 1.1.2020 alkaen 834,52 e/kk.

Lähde: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kansanelakkeen-ja-takuuelakkeen-maara-suurenee-vuoden-alusta

Vieraile seuraavilla sivuillamme:

Eläkkeelle jäävän pikaoppaita

Eläkkeet

Työnteko eläkkeellä

Työeläke

Yrittäjän eläke

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkkeet kansainvälisissä tilanteissa

Alennukset eläkeläisille