Rohkeasti seniori -hanke syyskaudella 2020

Rohkeasti seniori -hanke syyskaudella 2020

Kevään poikkeusolojen ja kesätauon jälkeen Rohkeasti seniori -hankkeen kurssit jatkuvat taas syyskuussa 2020. Kursseja järjestetään kaikissa piireissä.

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi yhdeksän Rohkeasti seniori -hankkeen kurssia jouduttiin perumaan kevätkaudelta 2020. Peruutuneet kurssit järjestetään syyskaudella. Kuudessa liiton piirissä, joissa kurssi ehdittiin järjestää viime keväänä, järjestetään siis kaksi hankkeen kurssia kuluvan vuoden aikana.

Syyskaudella ohjelmassa on kahdeksan Rohkeasti eläkkeelle- ja seitsemän Rohkeasti senioriksi -kurssia. Syyskauden Rohkeasti seniori -hankkeen ohjelma on kokonaisuudessaan nähtävissä Patina-lehden Rohkeasti seniori -sivuilla.

Rohkeasti eläkkeelle -kurssin keskeisenä teemana on käsitellä kokemuksia eläkkeelle jäämisestä. Kurssi tarjoaa vertaistukea ja ideoiden ja ajatusten vaihtoa uudesta elämänvaiheesta. Rohkeasti senioriksi -jatkokurssin painopiste on vapaaehtoistoiminnassa.

Turvallisuus ja mahdolliset poikkeusolot huomioitu

Hankkeen kurssien toteutuksessa on huomioitu turvallisuus. Noudatamme niin tapahtumapaikkojen tilaohjeita kuin viranomaisten suosituksia ja ohjeita.

Hankkeen kurssit ovat olleet suosittuja. Kurssit ovat tulleet nopeasti täyteen, eikä kaikille halukkaille ole aina riittänyt paikkoja. Ainakin syyskauden ensimmäisille kursseille otamme vähemmän ihmisiä kuin normaalisti. Syyskuun kursseilla käytössä on noin 40 prosenttia tilakapasiteetista.

On mahdollista, että koronan vuoksi kokoontumisia joudutaan rajoittamaan syksyn aikana. Olemme varautuneet järjestämään kursseja tarvittaessa verkkokurssimuodossa. Verkkokurssin teemat ovat samoja kuin yhteisessä tilassa järjestettävillä kursseilla.

Jorma Uotinen jatkaa hankkeen keulahahmona

Professori Jorma Uotinen jatkaa hankkeen keulahahmona tulevana syksynä. Uotista kuullaan ainakin viidellä hankkeen Rohkeasti eläkkeelle -kurssilla. Tarkista kurssit, joilla Jorma Uotinen esiintyy, sekä kurssien muu ohjelma hankkeen verkkosivuilta www.rohkeastiseniori.fi.

Hankkeen Rohkeasti seniori -Facebook-sivut ja @rohkeasti -Twitter-tili ovat aktiivisessa käytössä. Hankkeen tapahtumista ja muista hanketta koskevista asioista tiedotetaan myös näillä sivuilla.


Matalan kynnyksen tapahtumat

Matalan kynnyksen tapahtumien tavoitteena on nimensä mukaisesti tarjota matala kynnys tutustua senioritoimintaan ja hankkeen tapahtumiin. Matalan kynnyksen tapahtuma voi olla esimerkiksi yhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuus tai osallistuminen hankkeen kannalta sopiville messuille. Pääasia on, että tapahtuma on kaikille avoin, ja että siellä on mahdollista kohdata hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä.

Etsivä työ

Hankkeessa tehtävän etsivän työn tavoitteena on kohdata ihmisiä, joille eläkkeelle siirtyminen on ajankohtaista. Erityisesti yritämme tavoittaa ne ihmiset, joita uusi elämänvaihe mietityttää, ja auttaa heitä löytämään itselleen merkityksellistä sisältöä eläkepäiviinsä. Kynnys etsivään työhön on matala. Monella meistä on omassa tuttavapiirissään ihmisiä, jotka ovat jäämässä eläkkeelle tai ovat jääneet eläkkeelle vähän aikaa sitten. Tuttujen kanssa on helppo keskustella tuntemuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista, herättää kiinnostus
osallistua hankkeen tapahtumiin.

Etsivää työtä tehdään myös matalan kynnyksen tapahtumissa, joissa hankkeen vapaaehtoiset ovat olleet mukana. Niissä voidaan tavoittaa hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä kertomalla tapahtuman osallistujille hankkeesta ja pyytämällä heitä jakamaan tietoa omille tutuilleen, mikäli eivät itse kuulu kohderyhmään. Tärkeintä on positiivinen mieli ja uskallus lähestyä muita ihmisiä, kysyä heidän kuulumisiaan. Etsivästä työstä voit lukea enemmän tästä Päivi Tiittulan kirjoituksesta ja tästä senioriaktiiviemme haastattelusta.

Vuosi 2021

Hankkeen vuoden 2021 kurssien suunnittelu aloitetaan jo alkusyksystä. Tavoitteena on järjestää ensi vuoden aikana kaikkiaan 30 kurssia. Osassa piireistä on mahdollista järjestää Rohkeasti eläkkeelle- ja Rohkeasti senioriksi -kurssit uudella paikkakunnalla.

Syksyn 2020 kurssit

Syksyn 2020 kurssien aikataulut ja tarkemmat tiedot löydät täältä.