Rohkeasti seniori -hanke toimii myös poikkeusoloissa

Rohkeasti seniori -hanke toimii myös poikkeusoloissa

Vaikka Rohkeasti seniori -hankkeen kurssitoiminta keskeytyi keväällä, ovat hanketyöntekijät jatkaneet hankkeen kehittämistä sekä syksyn kurssien ja muiden tapahtumien suunnittelua.

Muutoksia kevään tapahtumiin

Keväälle 2020 oli suunniteltu järjestettäväksi yhteensä 15 hankkeen kurssia: 11 Rohkeasti eläkkeelle- ja neljä Rohkeasti senioriksi -kurssia. Koronan takia suuri osa kevään kursseista sekä piireissä järjestettävistä matalan kynnyksen tapahtumista jouduttiin perumaan.

Hankkeen ensimmäiset Rohkeasti senioriksi -kurssit järjestettiin Pirkanmaan ja Uudenmaan piireissä helmi-maaliskuussa. Tampereen kurssilla käsiteltiin vapaaehtoisuutta ja seniorikansalaisen taloutta, Vantaalla taas kurssi toteutettiin senioritanssin ohjaajakurssina yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

Rohkeasti eläkkeelle -kursseja järjestettiin helmikuun aikana Seinäjoella, Hämeenlinnassa, Porissa ja Savonlinnassa. Hankkeen kursseja on tähän mennessä ehditty järjestämään yhdeksässä senioriliiton 15 piiristä.

Suunnitelmia ja varasuunnitelmia – hankkeen toiminta jatkuu

Hanketyöntekijät suuntasivat pian keväisten tapahtumien peruutusten jälkeen katseensa kohti tulevaa. Tätä kirjoitettaessa on hankkeessa jo aloitettu syksyn kurssien suunnitteleminen, vaikka poikkeuksellinen aika pakottaakin tekemään myös varasuunnitelmia.

Toukokuussa hankkeessa laaditaan raportti hankkeen ensimmäisestä toimintavuodesta STEA:lle, ja lisäksi hanketyöntekijät ovat suunnitelleet erillistä Rohkeasti seniori -julkaisua, johon kootaan hankkeen tuottamia artikkeleita.

Myös hankkeen nettisivuja on päivitetty ja muokattu kevään aikana, ja tämän lisäksi hankkeessa on panostettu sosiaalisen median viestintään. Rohkeasti seniori -yhteyshenkilöihin senioriliiton piireissä on pidetty aktiivisesti yhteyttä, ja viime viikolla heidän kanssaan järjestettiin Teams-tapaaminen, jossa keskusteltiin yhdessä hankkeen toteutuksesta tulevana syksynä.

Tavoitteita syksylle

Alkuperäinen tavoite oli järjestää vuoden aikana yhteensä 30 kurssia. Koronan takia realistinen tavoite on 21 kurssia, joista 15 toteutetaan syksyn aikana, mikäli niiden järjestäminen vain on syksyllä normaalisti mahdollista. Toisena tavoitteena on järjestää vähintään yksi kurssi jokaisessa senioriliiton piirissä, ja samalla tehdä hankkeesta niissä tunnetumpi.

Muut hankkeen tavoitteet pysyvät samoina; helpottaa siirtymistä työelämästä eläkkeelle sekä tarjota vertaistukea, näkökulmia ja ideoita uuteen elämänvaiheeseen. Hanke kannustaa aktiiviseen toimintaan ja yhteiskunnan jäsenyyteen eläkevuosina.

Entä sitten, jos poikkeusolot jatkuvat?

Hankkeen kurssit on tarkoitus toteuttaa syyskuun ja joulukuun välisenä aikana, ja koronan vaikutuksia syksyllä on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Mikäli syksyn kursseja ei ole mahdollista toteuttaa sellaisenaan, ainakin osa kursseista saatetaan korvata verkkokursseina, joiden toteutusta hanketyöntekijät ovat kevään aikana alustavasti suunnitelleet.

Kaikkien toiveena on kuitenkin, että syksyllä voitaisiin taas jatkaa normaalia toimintaa. Seuraa hanketta sosiaalisen median kanavissa, niin saat ajankohtaiset tiedot hankkeen etenemisestä!