Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia aiotaan uudistaa. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

Maksukatto tarkoittaa summaa, jonka täytyttyä terveydenhuollon palvelut, matkat tai reseptilääkkeet ovat asiakkaalle sinä vuonna lähes maksuttomia.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolme maksukattoa eri maksuille:

  1. lääkekatto Kela-korvatuista reseptilääkkeistä maksetuille omavastuuosuuksille: 626,94 € / kalenterivuosi, https://www.kela.fi/laakkeet-laakekatto  
  2. asiakasmaksukatto julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille: 762 € / kalenterivuosi, https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto
  3. matkakatto terveyteen liittyvien matkojen kustannuksille: 300 € / kalenterivuosi, https://www.kela.fi/matkat

Reseptilääkeostojen, yksityisen terveydenhuollon maksujen ja terveyteen liittyvien matkojen omavastuut määräytyvät Kelan toimeenpaneman sairausvakuutuslainsäädännön kautta.

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat sen sijaan hyvinvointialueiden määrittämiä, mutta asiakasmaksulaki määrää muun muassa niiden enimmäismäärät.

Sairaanhoitokorvausten taksat: 

https://www.kela.fi/taksat

https://www.kela.fi/documents/10180/0/Sairaanhoitokorvausten%20taksat%201.1.2020%20%28pdf%29/c6c2c162-16a5-4faf-b38b-4d656cad4693

Hammashoidon taksat:

https://www.kela.fi/documents/10180/0/Hammashoidon%20taksat%20soveltamisohjeineen%201.1.2020%20%28pdf%29/e261a567-b702-4450-84a4-97930bae7269

 

Lue asiakasmaksulain uudistuksesta täältä: https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut

Laki asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

 

Lääkkeet

Kela kertoo lääkkeistä ja lääkekorvauksista täällä: https://www.kela.fi/laakkeet

Alkuomavastuu ➤ 50 €/vuosi

Peruskorvaus 40 % lääkkeen hinnasta

Alempi erityiskorvausluokka 65 % lääkkeen hinnasta – B-lääkärintodistus

Ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta – B-lääkärintodistus – omavastuu 4,5 €/lääke

Lääkekatto (vuosiomavastuu) ➤ 626,94 €/vuosi --> omavastuu 2,5 € /lääkepakkaus

Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista: Omavastuu ➤ 25,00 €/suunta Matkakatto ➤ 300 €/vuosi

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakarit-ja-terveydenhuolto-matkakorvaukset

 

Lääkehaku

Täältä voi hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. 

Kelan lääkehaku: https://asiointi.kela.fi/laakekys_app/LaakekysApplication?kieli=fi

 

Kuntoutus

Kela korvaa sairaudesta aiheutuvaa ansionmenetystä, järjestää kuntoutusta ja tukee kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Lisäksi Kela korvaa lääkekuluja ja tukee vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden itsenäistä selviytymistä ja elämää. Lääkärinlausuntoa tai -todistusta tarvitaan näiden etuuksien hakemista varten.

B-lääkärintodistus ja kuntoutushakemuslomake

B-lääkärinlausunto (SV7) on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, sen ennusteesta ja kuntoutustarpeesta esimerkiksi pitkäaikaista sairauspoissaoloa, kuntoutustukea, kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa tai työkyvyttömyyseläkettä varten. Sillä haetaan oikeutta myös lääkkeiden erityiskorvaukseen.

Lähde: https://www.kela.fi/laakarinlausunnot-ja-todistukset