Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia aiotaan uudistaa. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

Kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ➤ 683 € / kalenterivuosi

Sairaanhoitokorvausten taksat: 

https://www.kela.fi/taksat

https://www.kela.fi/documents/10180/0/Sairaanhoitokorvausten%20taksat%201.1.2020%20%28pdf%29/c6c2c162-16a5-4faf-b38b-4d656cad4693

Hammashoidon taksat:

https://www.kela.fi/documents/10180/0/Hammashoidon%20taksat%20soveltamisohjeineen%201.1.2020%20%28pdf%29/e261a567-b702-4450-84a4-97930bae7269

 

Lue asiakasmaksulain uudistuksesta täältä: https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut

Laki asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

 

Lääkkeet

Kela kertoo lääkkeistä ja lääkekorvauksista täällä: https://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset

Alkuomavastuu ➤ 50 €/vuosi

Peruskorvaus 40 % lääkkeen hinnasta

Alempi erityiskorvausluokka 65 % lääkkeen hinnasta – B-lääkärintodistus

Ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta – B-lääkärintodistus – omavastuu 4,5 €/lääke

Lääkekatto (vuosiomavastuu) ➤ 577,66 €/vuosi --> omavastuu 2,5 € /lääkepakkaus

Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista: Omavastuu ➤ 25,00 €/suunta Matkakatto ➤ 300 €/vuosi

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakarit-ja-terveydenhuolto-matkakorvaukset

 

Lääkehaku

Täältä voi hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. 

Kelan lääkehaku: https://asiointi.kela.fi/laakekys_app/LaakekysApplication?kieli=fi

 

Kuntoutus

Kela korvaa sairaudesta aiheutuvaa ansionmenetystä, järjestää kuntoutusta ja tukee kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Lisäksi Kela korvaa lääkekuluja ja tukee vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden itsenäistä selviytymistä ja elämää. Lääkärinlausuntoa tai -todistusta tarvitaan näiden etuuksien hakemista varten.

B-lääkärintodistus ja kuntoutushakemuslomake

B-lääkärinlausunto (SV7) on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, sen ennusteesta ja kuntoutustarpeesta esimerkiksi pitkäaikaista sairauspoissaoloa, kuntoutustukea, kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa tai työkyvyttömyyseläkettä varten. Sillä haetaan oikeutta myös lääkkeiden erityiskorvaukseen.

Lähde: https://www.kela.fi/laakarinlausunnot-ja-todistukset