Palveluseteli ja yksityiset palveluntuottajat

Palveluseteli ja yksityiset palveluntuottajat

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka palveluseteleiden myöntäjät ovat hyväksyneet tai joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus. 

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvointialue päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön sekä mihin palveluihin ja missä laajuudessa seteliä käytetään. Hyvinvointialue päättää myös, onko palveluseteli tulosidonnainen vai kaikille käyttäjille samansuuruinen.

Asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin hyvinvointialueen on ohjattava hänet muilla tavoin järjestettyyn palveluun. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä. Asiakkaan palvelun ja hoidon tarve on arvioitava sekä laadittava palvelusuunnitelma ennen palvelusetelin myöntämistä.

Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen. Maksuttomaksi säädettävistä palveluista ei saa jäädä maksettavaksi omavastuuosuutta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavalla palvelusetelillä täytyy voida hankkia yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline.

Lähde: https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#45

Täältä löydät oman alueesi yksityiset palveluntuottajat

Palse.fi -portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka palveluseteleiden myöntäjät ovat hyväksyneet tai joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus. https://palse.fi/?page=services2

Laki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569