Yrittäjän eläke

Yrittäjän eläke

Yrittäjän on huolehdittava eläketurvastaan itse.

Yrittäjä huolehtii pakollisesta eläketurvastaan itse. Eläkemaksut ja tuleva eläkkeen määrä riippuvat YEL-työtulosta.

YEL-eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon, jos yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Omaisilla on perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen.

Lisätietoja löydät täältä: https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/#title

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela puolestaan on maatalousyrittäjien ja apurahansaajien eläkelaitos. Se tarjoaa viljelijöille, poronhoitajille, kalastajille, metsänomistajille sekä tieteen ja taiteen apurahansaajille monipuolista eläke- ja sosiaaliturvaa elämän eri tilanteisiin.

Vieraile Melan verkkosivuilla: https://www.mela.fi/

Työeläkkeen määrä on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat pääasiassa työuran aikaiset ansiot sekä se, miten pitkään on työskennellyt. Eläkettä karttuu maatalousyrittäjien MYEL-vakuutuksen työtulosta.

Maatalousyrittäjien MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:

  • olet 18–67-vuotias
  • sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria
  • vuotuinen MYEL-työtulosi on vähintään 3 980 euroa (vuonna 2020)
  • tilasi toiminta on maatalousverotettua
  • työskentelysi kestää vähintään 4 kuukautta.

Lue Melan sivuilta lisää maatalousyrittäjien vakuuttamisesta: https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalousyrittajan-vakuuttaminen/