Eläkkeet

Eläkkeet

Joskus ikäihmisen taloudellinen tilanne voi heikentyä vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Etuuksiin kuuluvat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.

 • Työeläke on ansioiden mukaan kertyvä eläke.
 • Kansaneläke on vähimmäisturvan varmistava eläke sille, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni.
 • Vanhuuseläke on etuus, joka mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä osa-aikaisesti tai kokonaan.
 • Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä.
 • Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke.
 • Leskeneläkettä ja perhe-eläkettä maksetaan kuolleen henkilön puolisolle ja lapsille. Lue lisää Kela.fi -sivustolta leskeneläkkeestä: https://www.kela.fi/leskenelake ja perhe-eläkkeestä, jota voi saada myö muualta kuin Kelasta: https://www.kela.fi/perhe-elaketta-muualta-kuin-kelasta

Etuuspäällikkö Pirjo Raute Kelasta toteaa, että ikäihmisen taloudellinen tilanne voi heikentyä vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan.

Asumisen menoihin voi saada eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea. Lääkkeiden lisäkorvaus vuosiomavastuun ylittävistä kustannuksista puolestaan korvaa suuria lääkemenoja.

Eläkettä saavan hoitotuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä.

Viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus on toimeentulotuki, joka on tarkoitettu pääasiassa lyhytaikaiseksi etuudeksi. Sen tavoite on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli.

 

Vuonna 2024

 • Vuonna 2024 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 775,70 e/kk ja parisuhteessa elävälle 692,54 e/kk (aiemmin 732,67 e/kk ja 654,13 e/kk).
 • Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 976,59 e/kk (aiemmin 922,42 e/kk).
 • Myös muihin eläkkeisiin tulee 5,9 %:n indeksikorotus. Vuonna 2024 lesken alkueläke on 383,30 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 120,06 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 70,53 e/kk.
 • Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 25,92 e/kk.
 • Rintamalisän määrä 1.1.2024 alkaen on 146,28 e/kk, ja ylimääräisen rintamalisän täysi määrä on yksin asuvalle 300,97 e/kk ja parisuhteessa elävälle 263,55 e/kk.
 • Rintamalisän sekä ulkomaille maksettavan rintamalisän määrät suurenevat eduskuntaryhmien tekemän ehdotuksen mukaisesti 200,01 euroon kuukaudessa. Korotukset tulevat voimaan 1.5.2024 alkaen.
 • Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2024 ansaita 976,59 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

 

Lähde: https://www.kela.fi/muutokset/5904549/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-202

Lähteet

Kansallisen senioriliiton haastattelussa Pirjo Raute

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/

https://www.kela.fi/elakelaiset