Eläkkeet

Eläkkeet

Joskus ikäihmisen taloudellinen tilanne voi heikentyä vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Etuuksiin kuuluvat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.

  • Työeläke on ansioiden mukaan kertyvä eläke.
  • Kansaneläke on vähimmäisturvan varmistava eläke sille, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni.
  • Vanhuuseläke on etuus, joka mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä osa-aikaisesti tai kokonaan.
  • Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä.
  • Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke.
  • Leskeneläkettä ja perhe-eläkettä maksetaan kuolleen henkilön puolisolle ja lapsille. Lue lisää Kela.fi -sivustolta leskeneläkkeestä: https://www.kela.fi/leskenelake ja perhe-eläkkeestä, jota voi saada myö muualta kuin Kelasta: https://www.kela.fi/perhe-elaketta-muualta-kuin-kelasta

Etuuspäällikkö Pirjo Raute Kelasta toteaa, että ikäihmisen taloudellinen tilanne voi heikentyä vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan.

Asumisen menoihin voi saada eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea. Lääkkeiden lisäkorvaus vuosiomavastuun ylittävistä kustannuksista puolestaan korvaa suuria lääkemenoja.

Eläkettä saavan hoitotuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä.

Viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus on toimeentulotuki, joka on tarkoitettu pääasiassa lyhytaikaiseksi etuudeksi. Sen tavoite on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli.

 

Vuonna 2020

  • Kansaneläke 662,86 €/kk, avo/avioliitossa 591,19 €/kk
  • Takuueläke ja eläketuki ➤ 834,52 €/kk
  • Rintamalisä 50,68 €/kk
  • Perustoimeentulotuki ➤ Perusosa yksinasuvalla 502,21 €/kk

 

Lähteet

Kansallisen senioriliiton haastattelussa Pirjo Raute

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/

https://www.kela.fi/elakelaiset