Työnteko eläkkeellä

Työnteko eläkkeellä

Eläkkeellä voi halutessaan tehdä edelleen töitä.

Vanhuuseläkkeen aikana voit työskennellä ilman tulorajoituksia, mutta monissa muissa eläkelajeissa on erilaisia rajoituksia tuloille.

Voit aloittaa uuden työsuhteen tai toimia yrittäjänä, kun olet eläkkeellä. Jos teet samaan aikaan työtä ja sinulle maksetaan eläkettä, kertyy työansioistasi uutta eläkettä 1,5 prosenttia  vuodessa aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeellä, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen. Eläkettä kertyy yrittäjille työtulon perusteella.

Lähde: https://www.tyoelake.fi/paljonko-saan-elaketta/tyoskentely-elakkeella/

 

Näin kertoo työeläkevakuuttaja Keva: https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/tyonteko-elakkeella/#57ea8a31

Verokortti eläkettä varten Vero.fi -sivustolta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/elaketulon_verokortt/

Eläkkeellä työskentelystä löytää hyvin tietoa myös eri työeläkeyhtiöiden verkkosivuilta.

Senioreiden työtä välittävä yritys Onnexi: https://onnexi.fi/

 

Uutisissa eläkeläisten työnteko

Yle: Eläkeläiset tekevät nyt niitä töitä, joita nuoremmat vieroksuvat ja lisää töitä haluaisi jopa 30 000 eläkeläistä: https://yle.fi/uutiset/3-11350991