Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkeläinen voi saada taloudellista tukea asumiseensa.

Eläkkeensaajan asumistuen kansaneläkeindeksiin sidotut määräytymisperusteet jäädytetään vuosiksi 2024–2027. Myöskään lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia ja asumismenojen enimmäismääriä ei tarkisteta vuosina 2024–2027. Muutoin eläkkeensaajan asumistuki määräytyy kuten ennenkin. 

Kelan maksamaan yleiseen asumistukeen tulee useita muutoksia 2024, mutta nämä muutokset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea. Eläkkeensaajan asumistuessa pysyy ennallaan esimerkiksi se, että omistusasunnon asumismenoihin voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos edellytykset muuten täyttyvät. Myöskään eläkkeensaajan asumistuen korvausprosentti (85 %) tai lisäomavastuuprosentti (41,3 %) eivät muutu. 

Myös eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi. Vuonna 2024 lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–3,06 e/kk neliömetriä kohden.
Lähde:  https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki-omakotitalon-hoitomenot

Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset ovat 32,40 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Omakotitalon kuukausittaisia kunnossapitokustannuksia hyväksytään 47,84 e tai 62,19 € (Asunto valmistunut tai peruskorjattu ennen vuotta 1974) . 

Asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuona 2024 ovat 
•    I kuntaryhmässä 9 287 e/v
•    II kuntaryhmässä 8 541 e/v 
•    III kuntaryhmässä 7 493 e/v. 

Lähde: https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki-enimmaisasumismenot

Lue Kelasta lisää tietoa: https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki

Sosiaaliturvaopas eläkkeensaajan asumistuesta: https://sosiaaliturvaopas.fi/4-asuminen-ja-itsenainen-suoriutuminen/#42