Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkeläinen voi saada taloudellista tukea asumiseensa.

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada, kun asuu vakinaisesti Suomessa, on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Asumistukea voi saada vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Eläkkeensaajan asumistuki ➤ Vuonna 2020 perusomavastuu 610,42 €/v (noin 50,87 €/kk)

Eläkkeensaajan asumistuki on verotonta tuloa. Sitä voidaan maksaa takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta. Tukea voi saada myös jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa enintään yhdeksän kuukauden ajan.

Tuki tarkistetaan aina, kun olosuhteissa on tapahtunut muutos tai vähintään kahden vuoden välein. Olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on itse ilmoitettava Kelaan.

Lue Kelasta lisää tietoa: https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki

Sosiaaliturvaopas eläkkeensaajan asumistuesta: https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#42