Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki

Tuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan arkielämää ja toimintakykyä.

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Vuonna 2020: Eläkettä saavan hoitotuki Perustuki ➤ 78,72 €/kk Korotettu tuki ➤ 171,49 €/kk Ylin tuki ➤ 362,62 €/kk

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon avuntarpeen sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Sairaudesta tai vammasta aiheutuvat erityiskustannukset voivat suurentaa tuen määrää perustuesta korotetuksi tueksi. Tuen tason määrittelyssä otetaan aina huomioon hakijan kokonaistilanne.

Lue lisää tietoa Kelasta

Hoitotuki eläkeläisille: https://www.kela.fi/hoitotuki-elakelaiselle

Eläkettä saavan hoitotuen määrä: https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki-maara