Eläkkeet kansainvälisissä tilanteissa

Eläkkeet kansainvälisissä tilanteissa

Eläkettä voi karttua kaikista niistä maista, joissa olet asunut tai työskennellyt.

Yleinen sääntö on se, että kun jää eläkkeelle, kukin maa maksaa erillisen kansaneläkkeen vakuutustietojen perusteella.

Eläkettä voidaan maksaa myös ulkomaille. Jos haluaa hakea kansaneläkettä tai työeläkettä ja asua EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä, eläkehakemus on jätettävä asuinmaansa eläkelaitokseen. Se lähettää hakemuksen Kelaan, joka lähettää hakemuksen työeläkelaitokseen.

Tarkempia ohjeita eläkkeen hakemisesta saat asuinmaasi eläkelaitokselta. 

Suoritettuja maksuja ei korvata tai siirretä toiseen maahan, kun muuttaa. Vakuutustiedot kuitenkin säilytetään jokaisessa EU-maassa, jossa on asunut ja työskennellyt eläkeikään saakka. Lakisääteinen eläkeikä vaihtelee maasta toiseen, joten se kannattaa tarkistaa ennen eläkkeen hakemista.

Lue lisää tietoa täältä:

Kela kertoo eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa: 

https://www.kela.fi/elakkeet-kansainvalisissa-tilanteissa

https://www.kela.fi/documents/10180/1169626/Esite+-+el%C3%A4kkeet+EU-tilanteissa/1c4f17b9-caa7-464b-b888-30e457560b30

Eläkettä Suomesta ulkomaille: https://www.kela.fi/elaketta-suomesta-ulkomaille