Hankkeen etsivää työtä verkossa

Hankkeen etsivää työtä verkossa

Teksti ja kaavio: Henri Kontkin

Artikkeli on julkaistu Patina-lehden numerossa 2/2021.

 

Kun olosuhteet ovat poikkeukselliset, on löydettävä uusia keinoja tavoittaa ihmisryhmiä heidän kodeistaan käsin. Tärkeää olisi saada kontaktia etenkin niihin ihmisiin, jotka kokevat nykyisen elämäntilanteensa hankalana tai kaipaavat tukea arkeensa. Poikkeusolojen jatkuessa ihmisten tavoittaminen ja tukea kaipaavien kohtaaminen ovat siirtyneet internetin eri palveluihin, joita yhä useampi yli 60-vuotiaskin käyttää.

Rohkeasti seniori -hankkeen tekemä etsivä työ tarkoittaa hiljattain eläkkeelle jääneiden tai eläköitymistä suunnittelevien tavoittamista. Hanke pyrkii löytämään henkilöitä, jotka kaipaavat neuvoja ja tukea eläkepolkunsa rakentamiseen. He saattavat kokea eläkeaikansa vieraana tai kenties ahdistavaltakin asialta.

Kun kohderyhmäämme kuuluva henkilö tavoitetaan esimerkiksi messuilla, torilla tai muussa kaikille avoimessa yleisötapahtumassa, hän näkee ohikulkiessaan hankkeemme logolla ja tunnuslauseella (”Tule mukaan – Älä jää yksin”) varustettuja materiaaleja. Matkaan voi tarttua vielä hankkeen oma esite, joissa kerrotaan muun muassa järjestämistämme kursseista ja tavoitteistamme.

Jos tämän kaltaisia matalan kynnyksen tapahtumia ja tilaisuuksia ei ole, ihmisiä ei kasvokkain juuri voida tavoittaa. Kun korona-aika ja sen tuomat poikkeusolosuhteet ovat nyt jatkuneet vuoden päivät, on hanke siirtänyt etsivää työtään verkkoon – samalla tavalla kuin Rohkeasti eläkkeelle - ja senioriksi -kurssit ovat siirtyneet etätoteutuksella järjestettäviksi Teams-kursseiksi.

Tilanne ei ole hankkeelle täysin uusi, sillä esimerkiksi hankkeen Facebook-sivut ovat olleet jo hankkeemme alusta alkaen aktiiviset. Hanke tuottaa verkkoon viikoittain ajankohtaista sisältöä ja kohderyhmää hyödyttävää tietoa. Säännöllisellä ja aktiivisella julkaisujen päivittämisellä tavoitetaan ja tuetaan eläkkeelle jääneitä, jos he näkevät esimerkiksi hankkeen markkinoidun julkaisun uutisvirrassaan ja klikkaavat siitä itsensä hankkeen sivuille lisätietoja varten. 

Entistä useampi tavoitetaan netissä

Rohkeasti seniori -hankkeen verkossa tekemä etsivä työ ei ole ainoaa laatuaan. Myös monet muut ihmisiä tavoittavat järjestöt ja toimijat ovat etsineet keinoja tavoittaa ihmisiä netissä – jo ennen korona-aikaakin. Etenkin nuorison parissa tehtävää etsivää työtä on kohdistettu verkkoon jo vuosien ajan.

Parhaiten ihmisiä tavoittaa luonnollisesti siellä, missä he viettävät aikaansa. Pelkästään ihmisten tavoittaminen ei kuitenkaan internetissä riitä, vaan lisäksi on tarjottava juuri heitä kiinnostavaa sisältöä. Tähän sisältyykin etsivän työn haaste: kuinka saada sitoutettua tavoitetut henkilöt esimerkiksi lukemaan lisää tai seuraamaan tuleviakin julkaisuja? Avain onnistumiseen löytyy laadukkaasta sisällöstä.

Millaisella sisällöllä tavoitetaan parhaiten?

Kun etsivällä työllä pyritään tavoittamaan monipuolisesti ihmisiä, on myös lukuisia keinoja tavoittaa heitä. Lähestymme ihmisiä Facebookissa sekä pyrimme tavoittamaan heitä uutisvirtansa kautta. Monille esimerkiksi lehdessä tai Facebookissa nähty julkaisu on ensimmäinen kosketus hankkeeseemme sekä sen teemoihin. Se toimii siis samalla tavalla kuin esite, jonka kautta henkilö tutustuu Rohkeasti seniori -teemaan sekä tulee mahdollisesti kurssillemme osallistujaksi.

Toisin kuin esite, netissä jaettava materiaali voi vaihdella ja olla paljon moninaisempaa. Esimerkiksi hankkeen Patina-lehteen tuottamat artikkelit ovat olleet suosittuja julkaisuja, jotka ovat levinneet laajalle. Muun muassa Patinan vuoden 2020 viimeisessä numerossa olleet rakkaus- ja parisuhdeteemaiset artikkelit keräsivät Jos artikkeli, kuva tai vaikkapa video kiinnostaa sosiaalista mediaa selailevaa henkilöä, hän suuremmalla todennäköisyydellä päätyy klikkaamaan sitä ja lukemaan lisää. Samalla tavalla kuin messuilla tai toritapahtumassa on mahdollista houkutella ohikulkijoita erinäisin markkinakeinoin.

Ihmisiä voidaan tavoittaa myös esimerkiksi lyhyen videon kautta. Hankkeen maaliskuun alussa julkaistua etsivän työn videota, jossa esiintyy keulahahmomme Jorma Uotinen, on katsonut yli 25 000 ihmistä Facebookissa.

Rohkaisevat kokemukset kannustavat jatkamaan

Kuten saamassamme kurssipalautteessa ovat osallistujat todenneet, etätapaamiset eivät täysin korvaa yhteisessä tilassa jaettuja kokemuksia ja tunteita. Olemme kuitenkin saaneet paljon kiitosta kurssilaisilta siitä, että järjestämme edes etätapaamisella toteutetun kurssin, jossa omaa eläkkeelle siirtymistään voi käydä yhdessä läpi asiantuntijapuhujien ja vertaistuellisen yhteisön kanssa.

Rohkeasti seniori -hanke jatkaa etsivän työn tekemistä ja ihmisten tavoittamista verkossa rokotusten edetessäkin. Samoin päivitysten kommentointi, kokemusten jakaminen ja vertaistuellinen yhteisö ovat mahdollisia verkossa – kenties matalammalla kynnykselläkin kuin paikan päällä keskustellen. Näin voimme tavoittaa kasvokkain kohtaamisen ohella myös niitä henkilöitä, jotka eivät yleisötapahtumiin tule paikalle. Facebook-sivumme ja verkkosivumme ovat tavoitettavissa ympäri vuorokauden, eli tietoa voi saada sieltä missä ja milloin tahansa.

Kysyimme viime kevään Rohkeasti eläkkeelle – ja senioriksi -kurssien osallistujilta, olivatko he poikkeusajasta huolimatta lähteneet mukaan johonkin aktiiviseen toimintaan eläkeaikanaan kurssimme jälkeen. Koronatilanne vaikutti merkittävästi vastauksiin, sillä monet vapaa-ajan aktiviteettien ja harrastusten toiminta on ollut hiljaisempaa korona-aikana.