Rohkeasti seniori -hanketyöntekijät: Millaista on ollut työskennellä Kansallisella senioriliitolla?

Rohkeasti seniori -hanketyöntekijät: Millaista on ollut työskennellä Kansallisella senioriliitolla?

 

Teksti ja kuvat: Henri Kontkin ja Aku Lehtonen.

 

Hankesuunnittelija Henri Kontkin aloitti senioriliitolla alun perin syksyllä 2019, kun hänet palkattiin osa-aikaiseksi Rohkeasti seniori -hankkeen tiedottajaksi. Keväällä 2020 hän jatkoi aineenopettajaopintojaan Helsingin yliopistossa, mutta palasi saman vuoden lopulla hankkeen kokoaikaiseksi hankesuunnittelijaksi. Kontkin valmistui filosofian maisteriksi keväällä 2022.

Etätoiminnan kehittäjä Aku Lehtonen rekrytoitiin liiton palvelukseen keväällä 2021, ja hän on vahvistanut liiton viestinnällistä ja digiosaamisen parissa tehtyä työtä Rohkeasti seniori -hankkeen etätoiminnan parissa työskentelemisen ohella. Lehtonen on työsuhteensa aikana valmistunut sosionomiksi.

 

Kun Rohkeasti seniori -hanke tuli päätökseensä nyt toukokuun lopussa, päättyivät myös hankesuunnittelijan ja etätoiminnan kehittäjän työsuhteet. Lehtonen ja Kontkin avaavat kokemuksiaan senioriliitolla työskentelemisestä ja mahdollisuuksista, joita on tullut eteen monipuolisten toimenkuvien ja työtehtävien myötä.

– Olemme saaneet matkustaa muun muassa Rohkeasti eläkkeelle – ja senioriksi -kurssien sekä senioriliiton 50-vuotisjuhlavideon aineiston keräämismatkojen myötä ympäri Suomea. Tutuksi on tullut suomalaisia paikkakuntia ja niillä toimivien senioriyhdistysten aktiiveja Etelä-Suomesta aina Lapin seudulle saakka. On ollut ilo ja kunnia tehdä yhteisvoimin työtä aktiiviemme kanssa, huumoria unohtamatta, Aku Lehtonen kuvaa.

– Myös toimistomme lämmin työyhteisö on tukenut meitä työssämme, ja olemme monialaisesti kehittäneet liiton toimintaa ja Rohkeasti seniori –hanketta. Varsinkin etätyöjakson jälkeen oli ilo palata takaisin työpaikalle ja tavata kollegoita taas kasvotusten, Kontkin lisää.

 

Hankesuunnittelija Henri Kontkin Tuusulan Rohkeasti seniori -suunnistustapahtumassa syyskuussa 2021.

 

Hankkeen kurssien vetäminen ja kouluttaminen ovat olleet hyvin merkittäviä osia Lehtosen ja Kontkinin toimenkuvia. Vaikka korona rajoitti merkittävästi lähikurssien toteuttamista, kurssit ovat tarjonneet oivan näköalapaikan juuri eläkkeelle siirtyvän mielenmaisemaan.

– Oma käsitys eläkkeelle jäämistä kohtaan on muuttunut epätietoisuuden sijaan hyvin toiveikkaaksi. Eläköityminen ei merkitse pelkästään työelämän loppumista. Se on myös uuden ajanjakson alku, joka pitää sisällään lukemattomia mahdollisuuksia kehittää itseään ja kokea uusia asioita. Tämä näkemys kestää todennäköisesti siihen hetkeen saakka, kun eläköityminen tulee itsellekin ajankohtaiseksi, Lehtonen kuvaa.

 

Rohkeasti seniori –hankkeen kurssien voimavarana onkin ollut erilaisten elämäntilanteiden kohtaaminen yhdessä sekä syntyvä tunne siitä, ettei elämän suurta taitekohtaa tarvitse käsitellä yksin.

– Yhteistyössä toteutettu hanke on tuonut meille kontakteja muun muassa senioriyhdistyksiin ja hankkeen yhteistyökumppaneina toimiviin järjestöihin. Ikääntyvien hyvinvoinnin tukeminen on mahdollista laajan yhteistyön kautta, jossa jokainen mukana toimiva yhteisö tuo omia näkökulmiaan toiminnan suunnitteluun, Kontkin summaa.

– Mielestämme järjestöjen keskeinen yhteistyö on merkittävä tekijä, kun on kyse ikääntyvien tarpeista. Yhteistyössä järjestöjen erityisosaaminen saa tehokkaan tavan vaikuttaa. Näin toteutetut projektit poikivat uusia keinoja yhteiskunnallisten haasteiden kohtaamiseen.

 

Sosionomiksi senioriliitolla työskentelynsä aikana valmistunut Aku Lehtonen toimi etätoiminnan kehittäjänä ja toteutti useita Teams-etätapahtumia niin liitolle kuin Rohkeasti seniori -hankkeellekin.

 

Molempien mielestä antoisinta senioriliitolla työskentelyssä on ollut sukupolvet ylittävän yhteistyön edistäminen. Monessa asiassa on voitu samaan aikaan opettaa ja oppia uutta, kun suunnittelutyössä on ollut mukana samaan aikaan usean eri sukupolven edustajia.

Henri Kontkin ja Aku Lehtonen haluavatkin kiittää jokaisesta kohtaamisesta ja yhteisestä hetkestä, joita he ovat saaneet viettää niin senioriliiton työyhteisössä kuin liiton vapaaehtoistyötä tekevien aktiivien kanssa.

– Yhteisöllisyys on senioriliiton suuri voimavara. Yhdessä suunniteltu ja toteutettu toiminta tuottaa kauaskantoista hedelmää, joten sitä on hyvä edistää myös Rohkeasti seniori –hankkeen jälkeen, he toteavat.

 

Kurssimatkojen kautta Henri ja Aku ovat päässeet matkaamaan myös hankkeen keulahahmon, Jorma Uotisen kanssa. Kuva on otettu paluumatkalta Kemistä joulukuussa 2021.