Rohkeasti seniori -hankkeen toiminta täydessä käynnissä

Rohkeasti seniori -hankkeen toiminta täydessä käynnissä

Syksyn edetessä arki on vähitellen palautunut kohti normaalia, mikä on näkynyt Rohkeasti seniori -hankkeen toiminnassa. Hankkeen syyskauden ensimmäiset kurssit on toteutettu lähitapaamisena ja matalan kynnyksen tapahtumia on toteutettu aktiivisesti.

 

Teksti: Timo Vuori, kuvat: Tuula Nordström ja Aku Lehtonen.

 

Matalan kynnyksen toiminta aktivoitunut

Ensimmäinen isompi sisätiloissa toteutettu matalan kynnyksen tapahtuma oli viime kesänä Riihimäellä (7.7.). Tapahtumasta oli artikkeli edellisessä Patina-lehdessä. Heinä- ja elokuun aikana toteutettiin kuusi matalan kynnyksen tapahtumaa.

Hankkeen vapaaehtoiset toteuttivat syyskuun aikana eri puolilla Suomea kahdeksassa piirissä 13 matalan kynnyksen tapahtumaa. Vertailun vuoksi koko vuoden 2020 aikana toteutettiin 28 matalan kynnyksen tapahtumaa. Hankkeen toteuttama ”Ota kaveri mukaan” - matalan kynnyksen teemaviikko järjestettiin viikolla 36, ja silloin esimerkiksi ulkotapahtumat olivat erityisessä järjestämissuosiossa.

Lokakuun puoliväliin mennessä on toteutettu matalan kynnyksen tapahtumia 10 piirissä. Tavoitteena on, että jokaisessa senioriliiton 14 piirissä on toteutettu vähintään yksi matalan kynnyksen tapahtuma vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Millaisia matalan kynnyksen tapahtumia on toteutettu?

Senioriliiton vapaaehtoiset ovat mm. osallistuneet toritapahtumiin, markkinoille, messuille, järjestäneet suunnistus- ja ulkoilutapahtumia tai keskustelutilaisuuksia. Vaihtoehtoisia matalan kynnyksen toteutusmuotoja on siis paljon.

Palaute tapahtumista on ollut myönteistä. Hankkeen kohderyhmä on tavoitettu hyvin. Osallistujamäärät ja tavoitettujen ihmisten määrä matalan kynnyksen tapahtumissa on vaihdellut muutamasta kymmenestä satoihin. Jokainen kohtaaminen ja keskustelu on yhtä tärkeä.

Kuluvan vuoden suurin matalan kynnyksen tapahtuma toteutettiin Jyväskylässä 10.9. Kirkkopuiston Laudatur-tapahtumaan osallistui arviolta noin 400–500 henkilöä. Kirkkopuiston Laudatur on erinomainen esimerkki yhteistyössä usean organisaation kanssa toteutetusta tapahtumasta. Kyseisestä, matalan kynnyksen viikollamme toteutetusta tapahtumasta on oma erillinen artikkeli tässä lehdessä.

Mikäli yhdistykseksi tai piirisi on suunnittelemassa matalan kynnyksen tapahtumaa, pyydämme olemaan hyvissä ajoin etukäteen yhteydessä hankkeeseen.

Rohkeasti seniori -hanke mukana SyysMatin markkinoilla Espoossa 18.9.2021: Kuva: Tuula Nordström.

 

Rohkeasti seniori -hankkeen kursseilla paljon osallistujia

Rohkeasti seniori -hankkeen kursseja on toteutettu lokakuun puoliväliin mennessä yhdeksän kurssia. Hankkeen kursseille olemme ottaneet tilasta riippuen 20–35 ilmoittautunutta.

Syksyn aikana hankkeen kursseja toteutetaan taas uusilla paikkakunnilla. Yksi syyskauden uusista paikkakunnista oli Kuortane. Hanke toteutti yhteistyössä Kuortaneen urheiluopiston kanssa Rohkeasti senioriksi -kurssin 8.9. Päivän aikana kurssilaiset tutustuivat mm. lavis-jumppaan. Kurssilla puhunut urheiluopiston rehtori Tapio Korjus kannusti erityisesti miehiä pitämään huolta reisilihaksista.

Syksyn kursseilla ihmiset ovat kertoneet tulevaisuuden toiveista. Matkailu on ollut yksi suosituimmista lähitulevaisuuden asioista, joita tuoreet eläkeläiset haluavat toteuttaa.  

Kurssien lisäksi hanke toteuttaa Helsingin keskustakirjasto Oodissa Rohkeasti seniori -paneelikeskustelun 8.11. Paneelikeskustelun teemoina ovat eläkkeelle jäämisen kokeminen ja kansalaistoiminta. Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen, mutta sekin on kurssien tapaan osallistujilleen maksuton.

Etätapahtumia lähitapaamisten rinnalla

Hanke toteuttaa lähitapaamisena toteutettavien kurssien rinnalla myös etätapahtumia. Lokakuun lopulla toteutetaan etänä Rohkeasti eläkkeelle -kurssi ja joulukuussa Rohkeasti senioriksi -etäkurssi Teamsin välityksellä.

Kurssien lisäksi hanke toteuttaa syksyn aikana muitakin etätapahtumia. Lokakuun alussa toteutettiin kurssilaisten toivoma Seniorit työelämässä -etätapahtuma, johon oli ilmoittautunut lähes 40 ihmistä.

Hankkeen vapaaehtoisille suunnattuja etsivän työn etätapahtumia toteutetaan vielä syksyn aikana.

Tekniikan tohtori Rauno Pääkkönen keskustelemassa kurssilaisten kanssa Tampereen Rohkeasti eläkkeelle -kurssilla syyskuussa 2021. Kuva: Aku Lehtonen.

 

Loppuvuoden toiminta

Rohkeasti seniori -hanke on hakenut kohdennettua avustusta Sosiaali- ja terveysalojen avustuskeskukselta (STEA). STEAn avustuspäätökset tulevat vasta joulukuussa. Hankkeen jatkosta kerrotaan tarkemmin Patinan 6/2021 numerossa.

Matalan kynnyksen tapahtumia järjestetään edelleen senioriliiton piireissä, ja lisääkin kannustamme senioriyhdistyksiä ja piiriä suunnittelemaan. Näin voimme tavoittaa hankkeemme kohderyhmää mahdollisimman laajasti.