Rohkeasti seniori -hankkeen kiitokset

Rohkeasti seniori -hankkeen kiitokset

 

Teksti: Timo Vuori, Henri Kontkin ja Aku Lehtonen, kuvat: Timo Vuori.

 

Eläkkeelle siirtyviä tai sitä suunnittelevia tavoittanut Rohkeasti seniori -hanke on tuonut vuodesta 2019 uusia ulottuvuuksia senioriliiton näkyvyyteen ja perustoimintaan.

Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet maksuttomat Rohkeasti eläkkeelle – ja senioriksi -kurssit, etsivä työ sekä senioriyhdistysten toteuttamat matalan kynnyksen tapahtumat. Toimintavuosiensa aikana hanke toteutti yhteensä 63 kurssia sekä kolme suurempaa yleisötilaisuutta. Kursseille on osallistunut yli tuhat ihmistä eri puolilla Suomea.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ei myöntänyt Rohkeasti seniorille jatkorahoitusta. Tämän seurauksena hankkeen toiminta nykymuodossaan päättyi toukokuun lopussa.

Hankkeen toimintavuosiensa aikana tukemat matalan kynnyksen tapahtumat ovat olleet oivia mahdollisuuksia toteuttaa monipuolisempaa vapaaehtoistyötä senioriyhdistyksissä. Näin on voitu toteuttaa yhteisiä tilaisuuksia, jotka on suunnattu etenkin eläkkeelle siirtyville tai sitä suunnitteleville. Matalan kynnyksen tapahtumissa on kolmen toimintavuoden aikana kohdattu ihmisiä yli 55 000 kertaa. Osa heistä on matalan kynnyksen tapahtumien kautta löytänyt uutta mielekästä sisältöä eläkevuosiinsa.

– Olemme huomanneet, että järjestöaktiivien oma kekseliäisyys onkin yksi parhaista keinoista tuottaa tapahtumia, jotka onnistuvat puhuttelemaan senioreita. Kun ymmärrys kohderyhmän tarpeista löytyy järjestäjältä itseltään, on tapahtuman onnistuminen pitkälti taattu, kertoo hanketta koordinoinut Timo Vuori.

 

Usealla Rohkeasti eläkkeelle -kurssilla muutoksesta ja sopeutumisesta puhunut työyhteisövalmentaja Anna Pylkkänen toi kurssilaisille uusia ajatuksia muun muassa eläkeajan arjen rakentamiseen itsensä näköiseksi.

 

Hankkeen toimintavuosina on välissä alkaneen pandemiankin seurauksena syntynyt uusia tapoja kohdata kohderyhmää. Kun perinteiset, kasvokkain kohtaamiset ovat olleet vaikeita toteuttaa, etätoiminta ja sen eri muodot ovat tulleet korvaavina tilalle.

– Toivottavasti etätoiminnan hyötyjä matalan kynnyksen toiminnalle ja ihmisten tavoittamiselle tunnistetaan jatkossakin, toteaa etätoimintaa kehittänyt Aku Lehtonen.

Järjestämiemme keskustelutilaisuuksien ja kurssien kautta on voitu kohdata yhdessä merkittävää elämän taitekohtaa eri näkökulmista ja opittu tunnistamaan siihen liittyviä riskejä. Hankaliakin kysymyksiä ja kipukohtia on luottamuksellisesti voitu yhdessä ja vertaistuellisesti käsitellä. 

– Monille vastikään eläköityneille kurssilaisillemme on tullut yllätyksenä esimerkiksi suuri muutos vapaa-ajan määrässä. Muutos on merkittävä myös päivittäisissä ihmiskontakteissa, kun työyhteisö jää eläkkeelle siirryttäessä taakse, kuvaa hankesuunnittelijana toiminut Henri Kontkin.

Kursseilla useimmiten esiin nousevat kysymykset ovat koskeneet esimerkiksi eläkepäivien viettoon kohdistettuja odotuksia, muutokseen valmistautumista ja mielekkään arjen rakentamista. Elämänmuutoksen keskellä on usein tarvetta tuelle, mutta sen määrä ja tarkempi rajaaminen on hyvin yksilöllistä.

Oli kyse sitten kurssien järjestämisestä tai sitten vapaaehtoisten aktiiviemme kouluttamisesta, hanke on opettanut paljon ja toiminut edistyksenä myös senioriliitolle. 

Professori Jorma Uotinen kävi puhumassa yli 20 hankkeen kurssilla. Uotisen puheenvuoron kenties tärkein sanoma oli nauttia tästä käsillä olevasta hetkestä ja tehdä niitä asioita, jotka tuottavat itselle mielihyvää.

Kolmevuotisen hankkeen päättyessä hanketiimi tahtoo kiittää kaikkia Rohkeasti seniorin toimintaa edistäneitä senioriliiton vapaaehtoisia sekä yhteistyökumppaneitaan. Ilman teitä hanke ei olisi onnistunut tavoitteissaan. STEAa kiitämme taloudellisesta tuesta, jonka avulla hanke oli mahdollista toteuttaa onnistuneesti.

 

Senioriliiton varapuheenjohtaja Paavo Peltosaari on toiminut Rohkeasti seniori -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Senioriliiton Vuoden senioriksi vastikään palkittua Tuulikki Petäjäniemeä puolestaan on kuultu usealla kurssilla puhujana aiheenaan vapaaehtoistyön mahdollisuudet. Kuva on otettu Järvenpään Rohkeasti eläkkeelle -kurssilta marraskuussa 2019.