Miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet eläkkeelle jäämiseen?

Miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet eläkkeelle jäämiseen?

Edellisessä Patinassa kerroimme hankkeen laajan kyselyn tuloksista kurssiemme osalta. Seuraavaksi haluamme valaista kyselytulosten avulla poikkeusolojen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen merkittävänä elämän nivelvaiheena.

 

Teksti: Henri Kontkin, kuvat: Henri Kontkin ja Aku Lehtonen

 

Rohkeasti seniorin laaja kysely, jonka tuloksia avaamme, lähetettiin keväällä kaikille syksystä 2019 lähtien hankkeen kursseille osallistuneille henkilöille, joista tutkimukseen vastasi yli viidennes.

Olemme kuulleet hyvin monelta kurssilaiselta viime kevään ja kuluneen syyskauden aikana, että eläkkeelle siirtyminen keskellä poikkeusoloja on ollut haastava elämänmuutos.

Osa heistä teki yli vuoden etätöitä kotoaan käsin ennen eläkkeelle siirtymistä, ja läksiäisjuhlatkin saattoivat olla työyhteisölle vain yksi lyhyt Teams-etäkokous muiden joukossa. Tämän Patina-numeron hankesivuilla neljä kursseillemme osallistunutta valottaa haastattelun muodossa kokemuksiaan poikkeusoloissa eläkkeelle siirtymisestä.

Eläkevuodet koetaan myönteiseksi kaikesta huolimatta

Kyselyyn vastanneista kurssilaisista noin 92 prosenttia koki eläkevuotensa erittäin tai melko myönteisiksi. Myönteiseen kokemiseen vaikuttivat esimerkiksi vapautumisen tunne eläkkeelle siirtymisen jälkeen, hyvät ystävyys- ja perhesuhteet sekä innokkaasti uuden elämänvaiheen kohtaaminen kohtuullisen taloudellisen tilanteen myötä.

Huolestuttavaa kuitenkin oli vastauksissa usein esiintynyt yksinäisyyden tunne, jota koettiin ainakin silloin tällöin. Korona oli selkeästi vaikuttanut mahdollisuuksiin toteuttaa itseään ja kokeilla uusia, mielenkiintoisia vapaa-ajan viettämistapoja tai harrastuksia. Myös huoli läheisistä ja omasta taloudesta tai terveydentilasta nousivat vastauksissa useassa kohtaa esille.

 

Koronan vaikutukset tuntuvat eniten yhteisöllisyydessä

Kysyimme erikseen laajassa kyselyssämme, mihin asioihin poikkeusolot olivat vaikuttaneet negatiivisesti hiljattain eläkkeelle siirtyneen arjessa ja elämässä.

Yli 80 prosenttia vastanneista kertoi koronan vaikuttaneen yhteisöllisyyteen sekä ajanviettoon toisten kanssa. Tämä tukee myös jo aiemmin esiin noussutta yksinäisyyden tunnetta, jota monet kursseillemme osallistuvista ovat kokeneet työuralta eläkepäivien viettoon siirtymisen jälkeen.

Lisäksi miltei saman verran vastaajia kertoi koronan vaikuttaneen retkiin ja matkailuihin ulkomaille. Matkailusta kiinnostuneet ja sitä eläkeajalleen suunnitelleet eivät ole välttämättä päässeet lainkaan ulkomaille pandemian aikana. Toisaalta 66 prosenttia eläkkeelle hiljattain siirtyneistä vastaajistamme kertoi vielä keväällä myös kotimaan matkailun vähentyneen poikkeusolojen aikana.

Tilanne on voinut toisaalta muuttua kesän 2021 aikana, moniin kun kotimaan kohteisiin on uskallettu jälleen suunnata matkalle.

 

Kulttuuritapahtumat ja sisällä tapahtuva liikunta on ollut pysähdyksissä, mutta toivoa uudesta noususta on. Monille erilaiset matkat teattereihin ja kulttuuritapahtumat ovat odotettu asia eläkeaikana.

 

Monenlaisia muutoksia eläkkeelle siirtyneen arkeen

Merkittävä osa vastanneista kurssilaisista kertoi myös sisätiloissa tapahtuvan liikunnan sekä harrastustoiminnan jääneen toistaiseksi pois arjesta pandemia-aikana. Mielekästä eläkeajan arkea täyttävät harrastukset ja etenkin niiden jääminen pois ovat selkeästi vaikuttaneet kokemuksiin omasta eläkeaikansa suunnittelusta.

Noin 43 prosenttia vastanneista kertoi esimerkiksi lykänneensä vapaaehtoistoimintaa tai siihen lähtemistä. Tämä merkitsee toisaalta sitä, että patoutunutta kysyntää on paljon. Kuluneen syksyn aikana kannustammekin mahdollisimman montaa lähtemään rohkeasti mukaan johonkin toimintaan.

Kynnys kokeilla uusia asioita madaltuu, kun esimerkiksi yhdistykset järjestävät jälleen lähitapahtumia ja esimerkiksi hankkeen tukemia kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia eri puolilla Suomea.

 

Rohkeasti kohti parempia aikoja – harrastaen ja liikkuen

Joka toinen vastaaja halusi kyselyn perusteella, että hankkeemme jatkaa harrastus-, liikunta- ja hyvinvointiteemojen pitämistä esillä ja tiedottaa aktiivisesti niihin liittyvistä mahdollisuuksista.

Kyselyyn vastanneista joka kolmas haluaa lisäksi, että hanke tuo tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen muodoista eri alueilla. Vapaaehtoistyön moninaisten mahdollisuuksien nostaminen esille on tärkeää, etenkin kun yli 40 prosenttia kertoi koronan vaikuttaneen toimintaan mukaan lähtemiseen.

Hankkeen Facebook-sivujen päivityksissä tuomme jatkossakin esille erilaisia uutisia, ajankohtaista tietoa ja hankkeen näkökulmaa teemoihin. Käy tykkäämässä meistä Facebookissa, jos et niin vielä ole tehnyt!

 

14.9.2021 Tuusulassa järjestetty matalan kynnyksen tapahtuma innosti monia eläkkeelle hiljattain jääneitä tai pian eläkepäivilleen siirtyviä kokeilemaan uutta liikuntamuotoa, korttelisuunnistusta. Paikalla oli myös hankkeen työntekijä Henri Kontkin.