Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan

Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan

Monipuolista tekemistä, antoisia kulttuurimatkoja ja loistavaa seuraa. Eikö kuulostakin houkuttelevalta eläkepäiviä ajatellen? Yhdistystoiminta pitää aktiivisena suuren elämänmuutoksen kynnyksellä ja mukaan pääsee helposti esimerkiksi Rohkeasti senioriksi -kurssien kautta.

Teksti: Hanna Leino
Kuvat: Terttu Myöhäsen kotialbumi, Timo Suomela ja Timo Porthan.

 

Positiivinen henki vetonaulana

 

Terttu Myöhänen oli ollut kaksi vuotta eläkkeellä, kun hänen ystävättärensä vinkkasi senioriliiton paikallisyhdistyksestä. Siitä se ajatus sitten lähti, ja nyt Myöhänen toimii Kuopion seudun senioriyhdistyksen puheenjohtajana ja piirihallituksen jäsenenä.

 

– Joka ikinen on tervetullut mukaan toimintaan. Ensimmäisellä kerralla voi tulla vain katsomaan ja kuuntelemaan, millaista toiminta on, ja vasta sen jälkeen liittyä jäseneksi, Myöhänen sanoo.

 

Hän muistuttaa, että on paljon ihmisiä, joiden sosiaaliset kontaktit ovat työiässä muodostuneet pääosin työkavereista. Eläkkeellä jää helposti tuuliajolle, mikäli ei löydä uutta seuraa ympärilleen. Rohkeasti senioriksi -kursseilla kerrotaan vapaaehtoistoiminnan eri ulottuvuuksista ja järjestötoiminnan monipuolisuudesta sekä neuvotaan, miten toimintaan pääsee mukaan. 

 

– Kannustan kaikkia lähtemään aktiivisesti mukaan. Aktiivisuus voi tarkoittaa vapaaehtoistoiminnan lisäksi aktiivista osallistumista keskusteluihin. 

 

Viisihenkisen perheen arjen pyörittäminen ja 20 vuotta kunnallispolitiikkaa ovat opettaneet Myöhäselle, ettei vastuun ottamista kannata pelätä. Toki hänen oma luonteensa ja temperamenttipiirteensä ovat kannustaneet aktiiviseen rooliin, mutta yhdistystoiminnassa asioita ei vetovastuusta huolimatta tarvitse tehdä yksin. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovatkin Myöhäsen mukaan senioritoiminnan parhaita puolia. 

 

– Haluan korostaa toiminnassamme läheisyyttä, turvallisuutta, mielihyvää ja välittämistä. Olen saanut palautetta siitä, että yhdistyksessämme valitsee positiivinen henki. Meillä on todella hyvä porukka.

 

Joka tiistai seniorit kokoontuvat Kuopion klubille viikkotapaamiseen. Myöhäsen mielestä erityisesti yksinäisille ja yksinasuville viikoittaiset tapaamiset ovat tärkeitä. Mikäli aikataulu tuntuu liian sitovalta, voi osan tapaamisista jättää väliin. 

 

Viikkotapaamisten lisäksi järjestetään muuta toimintaa ja tehdään sekä teatteri- että oopperamatkoja. Yhdistyksessä toimivat hengellinen muistikerho ja senioritanssijat. Lippulaivana on seniorikuoro, joka järjestää konsertteja syksyisin ja keväisin. Myöhäsen mukaan kuorolaulaminen on hyvän hengitystekniikan lisäksi ennen kaikkea myötäelämistä ja sosiaalista toimintaa. 

 

– Yhdistystoiminnassa tekemistä riittää. Tärkeintä on saada ihmiset ulos koloistaan, myös korona-aikana.

 

 Terttu Myöhänen kertoo, että uudet jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Hän kehottaa lähtemään toimintaan aktiivisesti mukaan, jotta jäsenyydestä saa kaikkein eniten iloa irti. 


 

Vapaaehtoistoiminta elämäntapana

 

Eläköitynyt radiotoimittaja Pertti Harju liittyi Porin kansalliseen senioriyhdistykseen muutamaa kuukautta ennen eläkkeelle jäämistään. Hän piti tärkeänä, että kalenteri ei loista tyhjyyttään eläkkeellä, sillä työelämässä itsensä tärkeäksi tunteva haluaa tuntea itsensä hyödylliseksi myös työuran jälkeen.

 

– Eläkkeellä oleminen olisi hyvin yksioikoista, jos kalenterissa ei olisi mitään merkintöjä tulevista tapahtumista. Tällöin elämä olisi sängyssä makaamista ja television katselua. Erilaiset kerhot tuovat rytmiä ja säännöllisyyttä arkeen, Harju sanoo.

 

Hänen mielestään senioriliiton toiminta on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan, sillä jäsenet ovat suunnilleen samanikäisiä ja heillä on samanlainen arvomaailma. Monipuolisen toiminnan ansiosta jokainen löytää varmasti itselleen mieluisaa tekemistä, sillä yhdistykset järjestävät kuukausitapaamisia mielenkiintoisine puhujineen, erilaisia kerhoja, matkoja, juhlia ja tempauksia. 

 

– Joitain vuosia sitten oli maanlaajuinen tempaus, jonka aikana suomalaisten oli tarkoitus tehdä miljoona linnunpönttöä. Tuolloin myös puutyökerhomme järjesti talkoot asian edistämiseksi. En ollut kaikkein innostunein linnunpönttöjen tekijä, mutta ainakin nyt osaan tehdä talitintille pöntön.

 

Harju vinkkaa, että senioriliitolla on hyvät nettisivut, jotka esittelevät tarjolla olevaa toimintaa. Mikäli itselle mieluisaa kerhoa ei löydy, sellaisen voi itse perustaa – vapaaehtoisia ei ole koskaan liikaa.

 

– Vapaaehtoistyö hyödyttää itseä ja muita. Mikä parasta, senioriliitossa toimitaan eläkeikäisten hyväksi. 

 

Harrastus onkin vienyt Harjun mukanaan. Tällä hetkellä hän toimii Satakunnan kansallisen senioripiirin puheenjohtajana ja senioriliiton liittovaltuuston jäsenenä. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Porin kansallisen senioriyhdistyksen puheenjohtajana. 

 

Rohkeasti seniori -hanke tarjoaa matalan kynnyksen tapahtumia toimintaan mukaan lähtemiseksi. Harju muistuttaakin, että toimintaan osallistuminen ei katso ikää tai asuinpaikkaa, sillä jokainen osallistuu omien voimavarojensa mukaan. Erilaiset taustat rikastuttavat toimintaa, sillä jokainen tuo mukanaan omat kiinnostuksen kohteensa ja asiantuntemuksensa.

 

– Toiminnassa mukana ollessa oppii erilaisia taitoja, saa uusia kokemuksia ja tutustuu uusiin ihmisiin.