Rohkeasti seniori -hanke panostaa tulevaisuudessakin etätoimintaan

Rohkeasti seniori -hanke panostaa tulevaisuudessakin etätoimintaan

Kevään aikana hanke alkaa tuottamaan muun muassa etsivän työn videosarjaa.

Teksti: Aku Lehtonen

Kuva: Petri Rytkönen

 

Rohkeasti seniori -hankkeen tavoitteena on jatkossa panostaa muun toiminnan rinnalla etätoiminnan kehittämiseen. Etätoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka järjestetään hyödyntämällä erilaisia digitaalisia ohjelmistoja. Näistä ohjelmistoista monelle ovat nykyään tuttuja esimerkiksi Microsoft Teams ja Zoom, joissa suuri osa toiminnasta järjestetään.

Maailmanlaajuisen pandemian seurauksena digitalisaatio on ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Digiohjelmistojen käytön perehdyttämiseen olisi saattanut normaaleissa olosuhteissa kulua huomattavasti enemmän aikaa, mutta pandemiasta johtuen jokaiselle on tullut osittain myös pakon myötä eteen omien digitaitojensa kehittäminen.

Senioreiden kohdalla omien taitojen kehittäminen on usein pitänyt sisällään omaisten ja eri toimijoiden antamaa opastusta etätoimintojen sisäistämisen helpottamiseksi. On ollutkin ilo huomata, miten eri sukupolvet ovat yhteistoimin tukeneet toisiaan kohti tulevaisuutta.

Mitä etätoiminnalla tarkoitetaan?

Etätoiminta mielletään usein etäiseksi ja kylmäksi, mutta esimerkiksi tämänhetkisen pandemian aiheuttamana haastavana aikana etätoiminnasta on ollut yllättävän monelle iloa ja hyötyä. Uusien etäohjelmistojen ilmestyessä ne usein kohtaavat ennakkoluuloja, jotka liittyvät usein tietoturvallisuuteen ja tarpeellisuuteen.

Uusien innovaatioiden tulva kiihtyy jatkuvasti ja suuri määrä erilaisia ohjelmistoja ja sivustoja voi tuntua tukahduttavalta. Uusien keksintöjen runsaus tarjoaa silti myös tilaisuuden meille jokaiselle oppia jotakin uutta. Uuden oppiminen on erinomainen tilaisuus kannustaa itseään olemaan utelias ja iloitsemaan uuden kokemisesta. Uuden oppiminen virkistää ja samalla myös ylläpitää sekä parantaa aivojen toimintaa. 

Miksi etätoiminta kannattaa?

Osallistuminen etänä järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin on mutkattomampaa, sillä se ei enää edellytä paikan päälle matkustamista. On myös helpompaa saada tilaisuuksiin mukaan esiintyjiä sekä osallistujia, jotka asuvat kauempana yhdistyksen toiminta-alueelta.

Etätoiminta-alustat mahdollistavat uudenlaisten palvelujen tarjoamisen erilaisille kohderyhmille. Toimintaan voi tuoda mukaan tyypillisten internetissä järjestettävien kokousten ja tilaisuuksien lisäksi myös muutakin hauskaa ja hyödyllistä. Hyviä esimerkkejä erilaisesta etätoiminnasta ovat internetissä järjestettävät etäkahvilat, virtuaaliolohuoneet, runo-, uutis-, peli- ja muunlaiset kerhot.  

Rohkeasti seniori -hankkeen tavoitteet etätoiminnan suhteen

Hankkeen osalta etätoiminta halutaan säilyttää toimintamuotona, sillä se tarjoaa mahdollisuuden osallistua kursseille myös heille, jotka eivät pääse hankkeen paikan päällä järjestettävin tilaisuuksiin erinäisistä syistä.

Tästä huolimatta hanke pyrkii loppuvuonna keskittymään lähitapaamisina tapahtuviin kurssitapahtumiin, jotta osallistujat pelkän Teamsin käytön sijaan voivat tavata toisiaan kasvokkain ja keskustella yhdessä eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä tuntemuksistaan. Kaikkea kurssiemme osia ja anteja ei voi korvata etäkursseilla, siksi lähikurssien järjestäminen on tulevaisuudessakin tärkeää.

Kevätkauden aikana hanke on tuottanut ensimmäiset etsivän työn videot, jotka käsittelevät vuorollaan hankkeelle tärkeitä teemoja kuten esimerkiksi etsivää vanhustyötä, vapaaehtoistyötä, hyvinvoinnista huolehtimista ja uuden arjen rakentamista. Videot ovat kestoltaan noin 1-3 minuutin mittaisia ja videoilla pääsee ääneen muun muassa Kansallisen senioriliiton jäsenistöä puheenjohtajista vapaaehtoisiin. Myös hankkeen kursseilla puhuneet esiintyvät videoilla.

 

Videoiden toivotaan tavoittavan hankkeen kohderyhmää laajalti verkon eri alustoilla, ja kannustamaan katsojia mukaan Rohkeasti seniori- hankkeen toimintaan. Hankkeella on myös tavoitteena tuoda täydentäviä etätoimintakokonaisuuksia kurssien ulkopuolella tarjottavaan toimintaan.