Ystävyyttä ja yhteisöä – seniorit toisiaan auttamassa

Ystävyyttä ja yhteisöä – seniorit toisiaan auttamassa

Senioritoiminnan tarjoama yhteisöllisyys luo mahdollisuuksia niin uusien ystävien saamiseen kuin toisten auttamiseenkin. Omaa osaamistaan voi hyödyntää toisten tukemiseen ja samalla voi säännöllisesti vaihtaa kuulumisia toisten seniori-ikäisten kanssa.

Rohkeasti seniori -hanke haastatteli kahta Kansallisen senioriliiton aktiivia, jotka ovat olleet mukana ystävä- ja tukitoiminnan järjestämisessä senioriyhdistyksessään.

 

Teksti: Henri Kontkin ja Aku Lehtonen

Kuvat: Loviisan seniorit ry ja Aira Hellström

 

SenioriJelppi – Turun aktiivisin eläkeikäisten kohtaamispaikka

Turun kansallisten senioreiden ylläpitämä SenioriJelppi on tänä vuonna kymmenen vuotta täyttänyt senioreiden toimintamuoto. SenioriJelpin kautta autetaan vuosittain yli 2 000 kohtaamisen kautta senioreita. Vertaistuellisten neuvomisten kautta edistetään samalla paikallisten ikäihmisten hyvinvointia.

SenioriJelpissä vastaamme esimerkiksi digitaitojen kartuttamisen, terveyden ylläpitämisen ja itseseurannan tarpeisiin. Meille voi tulla niin pienten kuin suurten asioiden kanssa. Turun kokoisessa kaupungissa yksi taho ikäihmisten palveluiden tarjoamiseen ei millään riitä, kertoo toiminnan koordinaattorina Turussa toimiva Aira Hellström.

Hänen mukaansa ikääntyneiden oletetaan usein hoitavan esimerkiksi itse terveysmittauksiaan kuten verenpaineen säännöllistä tarkkailua. SenioriJelpissä päätettiin näin paneutua myös terveysseurantaan.

Terveyden ohella Jelpissä pidetään huolta digiosaamisen, palveluneuvonnan ja yhteisen kohtaamispaikan luomisesta. Senioreita opastetaan esimerkiksi eläkeläisille tarjottavien tukimuotojen hakemiseen sekä mielekkään arjen rakentamiseen, joka on aiheena myös Rohkeasti seniori -hankkeen kursseilla.

Meidät Turun kansalliset seniorit tunnetaan hyvin kaupungissa tarjoamamme toiminnan myötä. Työmme hedelmänä olemme luoneet eläkeikäisten vakiintuneen kohtaamispaikan, jonne kuka tahansa voi tulla matalalla kynnyksellä joko saamaan tai tarjoamaan tukea toiselle. Samalla on myös mahdollisuus verkostoitua ja tutustua uuteen – niin ihmisiin kuin palveluihinkin, Aira Hellström vinkkaa.

Turun kansallisten senioreiden SenioriJelppi tukee paikkakunnan eläkeläisiä monella eri tapaa ja tarjoaa neuvontaa heitä askarruttaviin teemoihin. Toiminta jatkuu normaaliin tapaan myös uusissa tiloissa, senioritalo Yrjänällä.

 

Ystäväkerhosta uusia tuttavuuksia

Loviisan senioreiden ystäväkerho on toiminut kahdessa hoivakodissa ja yhdessä palvelutalossa. Turun SenioriJelppi-toiminta syntyi jäsenistön aloitteesta ja heitä aluksi palvelemaan, kun taas Loviisan tapauksessa toive ystävätoiminnasta saatiin suoraan kaupungilta.

Hoivakodeissa tapahtuva ystävä- ja liikuttamistoiminta aktivoi useita yhdistyksen senioreita tapaamaan hoivakodin asukkaita sekä osallistumaan heidän arkeensa. Joka toinen viikko ympäri vuoden on ollut toimintaa ja joka viikko ulkoiluystävämuodossa. Valitettavasti taukojakin on ollut koronasäädösten takia.

Ystäväkerhon toteuttama vapaaehtoistyö tukee merkittävästi Loviisan kaupungin vanhustyön resursseja.

– Toiminnalla vastataan ihmisten tarpeeseen kohdata muita ihmisiä sekä sosiaalisen kanssakäymisen kaipuuseen. Samalla tulee myös liikuttua, jolloin kuntokin pysyy hyvänä. Ulkoiluttaminen ja muu apu merkitsee todella paljon niin asukkaille kuin meille senioreillekin, kertoo kerhotoiminnasta vastaava senioriaktiivi Maria Salomaa.

Salomaan mukaan sekä vapaaehtoiset että hoivakotien asukkaat osallistetaan aina toiminnan suunnitteluun. Kun tarjotaan toimintaa, jota myös toivotaan, toiminta on kaikille mielekästä.

- Tämänkaltaisen toiminnan luominen on melko helppoa, toki korona saattaa vaikuttaa edelleen toiminnan järjestämiseen ja esimerkiksi hoivakotien avoimuuteen vierailijoille. Saamamme näkyvyyden myötä toiminnan toivotaan kovasti laajenevan muuallekin, Salomaa summaa.

Loviisan senioreiden ystäväkerho järjestää toimintaansa useassa lähialueen hoivakodissa. Toimintaa on normaalioloissa toteutettu niin ulkona kuin sisätiloissakin.

 

Rohkeasti seniori tukee uusien yhteisöjen löytämisessä

Kansallisen senioriliiton vuonna 2019 käynnistynyt Rohkeasti seniori -hanke on kursseillaan pitänyt vapaaehtoistyötä esillä yhtenä eläkeajan aktiviteettina ja merkityksellisenä tapana viettää eläkepäiviään. Vapaaehtoistyön eri tehtäviä on tarjolla käytännössä kaikkialla, jolloin tärkeintä onkin löytää itselleen sopivin vapaaehtoistyön muoto.

Hankkeemme kurssilaisten mukaan vapaaehtoistyö on merkittävä mahdollisuus eläkeaikana. Kurssilaisistamme yli puolet on jo lähtenyt mukaan tai suunnittelee sitä lähiaikoina. Toistaiseksi innokkuutta on jarruttanut korona. Toivon mukaan vapaaehtoistoiminta pääsee pian koko maassa vauhtiinsa tuomaan jälleen yhteisöllisyyttä niin yhdistyksiin kuin niiden ulkopuolellekin!

Neuvontaa SenioriJelpissä tarjotaan esimerkiksi digi- ja talousasioissa. Laskujen maksaminen verkkopankissa voi aluksi tuntua haastavalta, mutta ajan myötä siinä harjaantuu.