Hankkeen kevät sujui rohkeasti etätoteutuksina

Hankkeen kevät sujui rohkeasti etätoteutuksina

Tulosten valossa hankkeen haasteellinen etäkevät sujui hyvin. Etäkursseille ilmoittautui yli 350 henkilöä.

 

Rohkeasti seniori -hankkeen kevätkauden viimeinen etäkurssi toteutetaan keskiviikkona 2.6. Etelä-Karjalan alueella. Tulosten valossa haasteellinen etäkevät onnistui hyvin. Hanke on toteuttanut kevätkaudella yhdeksän Rohkeasti eläkkeelle - ja kahdeksan Rohkeasti senioriksi -kurssia. Tavoite oli järjestää tammikuun ja kesäkuun välillä 15 hankkeen kurssia.

Kevään jälkeen hankkeen katse on jo kääntynyt tulevaan syksyyn ja suunnitelmat ovat jo pitkällä. Helpottuva koronatilanne ja etenevät rokotukset luovat syksylle otollisemmat olosuhteet lähikurssien toteuttamiselle ja matalan kynnyksen toiminnalle.

Hankkeen kevät 2021

Olemme kehittäneet etäaikaan soveltuvaa etsivää työtä, jolla olemme enenevissä määrin tavoittaneet eläkkeelle siirtymistä itselleen ajankohtaisena asiana pitäviä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Samalla olemme tuottaneet etsivän työn videoita tavoittaaksemme kohderyhmäämme niin tekstien, kuvien kuin videoidenkin kautta.

Saimme hankkeen omille Facebook-sivuille kevätkauden aikana yli 1 300 uutta seuraajaa. Nyt seuraajia eli ”tykkääjiä” on yhteensä jo yli 3 650. Tuotamme säännöllisesti sosiaalisen median kanaviimme eläkkeelle siirtymiseen ja uuden elämänvaiheen eri näkökulmiin keskittyviä julkaisuja, jotka kiinnostavat seuraajiamme. Tykkää hankkeestamme (Rohkeasti seniori) Facebookissa, jos et ole vielä niin tehnyt! Näin voit seurata ajankohtaisia kuulumisiamme ja mielenkiintoisia päivityksiä, kertoa tutullesi lähestyvistä tapahtumista.

Hankkeen kevätkauden etäkursseille ilmoittautui yli 350 henkilöä. Tavoitimme osallistujiksi 9–30 henkilöä kurssia kohden. Hankkeemme rahoituksen tavoitteena ollut 20 kurssiosallistujan osallistujakeskiarvo saavutettiin myös. Osan piireistä kanssa pohdimme tulevissa syksyn suunnittelutapaamisissamme, kuinka heidän piirinsä kurssille saataisiin tavoitettua kohderyhmäämme laajemmin kuin keväällä.

Kyselyitä ja tilastojamme

Hankkeen kurssikyselyiden vastausprosentti on yli 70 %, mitä voidaan pitää kurssien onnistumisen ja kehittämistyön kannalta erinomaisena lähtökohtana.

Kyselyiden mukaan 88 % kevään eläkkeelle -kurssilaisistamme on jäänyt eläkkeelle alle kaksi vuotta sitten tai on edelleen työelämässä. Rohkeasti eläkkeelle -kurssilaisista 78 % kertoi kurssin vastanneen odotuksia erittäin tai melko hyvin, senioriksi-kurssilaisista 89 %. Molempien kurssien osanottajista yli 80 % suosittelisi kurssia eläkkeelle siirtyvälle tutulleen tai läheiselleen erittäin tai melko paljon.

Kurssilaisemme antavat meille laajasti tietoa vastaustensa perusteella sekä toiveistaan liittyen kurssiin että palautteestaan kurssin jälkeen. Näin toimintamme voi kehittyä ja suunnata rohkeasti syyskauteen.

Syksyn matalan kynnyksen viikosta

Hankkeen syyskausi käynnistyy kunnolla viikolla 36 (6.–12.9.), jolloin vietetään matalan kynnyksen Rohkeasti seniori -teemaviikkoa. Viikkoa vietetään teemalla ”Ota kaveri mukaan!”.

Osa piireistä ja yhdistyksistä on jo suunnitellut tälle viikolle tapahtumia. Hanke kannustaa kaikkia piirejä ja yhdistyksiä toteuttamaan helposti saavutettavia, kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia kaikkialla Suomessa. Kohderyhmänä ovat erityisesti 60–70-vuotiaat, joille eläkkeelle siirtyminen on ajankohtaista.

Tapahtumia voivat olla esimerkiksi yhdistysten viikoittaiset/kuukausittaiset tapahtumat, joihin tavallisestikin osallistuvat ottavat mukaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. Matalan kynnyksen tapahtuma voi olla myös esimerkiksi ulkoilutapahtuma sauvakävelyn merkeissä, kokoontuminen leirinuotiolle, toritapahtuma tai osallistuminen messuille, joissa tavoitetaan seniori-ikäisiä.

Hanke pyytää olemaan ajoissa yhteydessä hankkeen työntekijöihin suunnitelmien tiimoilta, jolloin yhdessä voimme selvittää, miten hanke voi suunniteltavia paikallisia matalan kynnyksen tapahtumia. Hanke on kesätauolla juhannuksesta elokuun alkuun.

Syksyn 2021 kurssit

Syyskauden ensimmäinen kurssi järjestetään Tampereella viikolla 36. Kaikkiaan syksyn aikana järjestetään 15 kurssia lähitapaamisena eri puolilla Suomea. Kursseista seitsemän on Rohkeasti eläkkeelle - ja kahdeksan Rohkeasti senioriksi -kurssia.

Uusina tapahtumapaikkakuntina kalenterissa ovat mm. Porvoo, Kotka ja Kemi. Lähitapaamisten lisäksi hanke järjestää loppuvuodesta 1–2 etäkurssia kysynnän mukaan. Etäkurssit ovat mahdollisuus heille, jotka eivät asu kurssien tapahtumapaikkakunnan välittömässä läheisyydessä.

Tavoitteena on, että jokaiselle lähitapaamisena toteutetulle kurssille osallistuu vähintään 20 henkilöä. Koronatilanteen helpottuminen avaa mahdollisuuden matalan kynnyksen tapahtumien toteuttamiselle ja etsivälle työlle. Tällöin yhä useampi voi löytää kursseille senioriliiton vapaaehtoisten aktiivien avulla.

 

Hankkeen kohderyhmän kuuluvat alle 2 vuotta sitten eläkkeelle siirtyneet tai vielä työelämässä olevat henkilöt, jotka vasta suunnittelevat omaa eläkeaikaansa. Olemme hyväksyneet myös joitakin yli 2 vuotta sitten eläkkeelle jääneitä, jotka usein ovat perustelleet olevansa kurssin ja tuen tarpeessa. Hankkeemme tavoitteena on auttaa kurssilaisia aktiivisiksi seniorikansalaisiksi ja tukea heitä eläkepolkunsa luomisessa.