Kokemuksia hankkeen etäkursseista ja loppukevään ohjelma

Kokemuksia hankkeen etäkursseista ja loppukevään ohjelma

Teksti ja kuva: Timo Vuori

Artikkeli on julkaistu Patina-lehden numerossa 2/2021.

 

Rohkeasti seniori -hankkeen kevätkauden kaikki kurssit on jouduttu toteuttamaan etänä ainakin maaliskuun loppuun asti. Kokemukset etäkurssien toteuttamisesta ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia ja osallistujat ovat voineet osallistua poikkeusoloissa kursseille turvallisesti kotoaan.

 

Toteutuneet etäkurssit

Pääsiäiseen mennessä hanke on toteuttanut yhteistyössä piirien vapaaehtoisten kanssa 12 kurssia, joista seitsemän on ollut Rohkeasti eläkkeelle - ja viisi Rohkeasti senioriksi -kurssia. Hankkeen kurssien osallistujamäärä on ollut kurssista riippuen 14–30 henkilöä.

 

Erityisesti Facebook-ilmoitusten ansiosta hanke tavoitti jo syksyn 2020 aikana ja nyt talven 2021 aikana aikaisempaa paremmin vastikään eläkkeelle siirtyneitä ja heitä, jotka ovat kuluvan vuoden aikana jäämässä eläkkeelle.

 

Useimmat kursseille ilmoittautuneista ovatkin kertoneet löytäneensä kurssille juuri Facebookissa näkemänsä ilmoituksen kautta.

 

Loppukevään ohjelma

Hankkeen kurssit jatkuvat pääsiäistauon jälkeen viikolla 16, jolloin järjestetään Pohjanmaan ja Keski-Suomen kurssit. Viikolla 17 ohjelmassa on Savo-Karjalan piirissä toteutettava Joensuun kurssi.

 

Mikäli koronatilanne sallii, toukokuussa järjestetään helmikuussa pidettyjen Varsinais-Suomen, Etelä-Savon ja Hämeen piirien Rohkeasti eläkkeelle -etäkurssien lähipäiviä. Tuolloin aikaisemmin talven ja kevään aikana etäyhteydellä tavanneet kurssilaiset voisivat tavata toisensa paikan päällä.

 

Toukokuulle on varattu myös ajankohta Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteiselle, kevätkauden toiselle alueen Rohkeasti eläkkeelle -kurssille.

 

Etelä-Karjalan maaliskuulle suunniteltu Rohkeasti senioriksi senioritanssiohjaajakurssi jouduttiin siirtämään kesäkuun alkuun, jolloin se suunnitelmien mukaan järjestettäisiin Lappeenrannassa.

 

Teams-sovellus on monelle ennestään tuttu

Hankkeen kursseille osallistuneet ovat oman kertomansa mukaan tuoreita eläkeläisiä. Useimmat ovat olleet työelämässä vielä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tai ovat vasta pian jäämässä eläkkeelle.

 

Kurssien esittelykierrosten perusteella monia kurssilaisia yhdistääkin kokemus viimeisen työvuoden etätyöskentelystä. Se on kollektiivinen kokemus, joka erottaa korona-aikana eläkkeelle jääneet aikaisemmista ikäluokista.

 

Etätyökokemuksen ansiosta useimmille kurssilaisille Teams ja Zoom ovat etäajan sovelluksina tulleet tutuiksi. On heitäkin, jotka ovat kertoneet osallistuneensa ensimmäistä kertaa etätapahtumaan, ja heitä varten neuvomme ennen kurssia Teamsin käyttöä senioriliiton viestinnän asiantuntija Petri Rytkösen tekemän opastusvideon avulla. Rohkeasti seniori -hankkeen etäkurssi saattaakin parhaassa tapauksessa avata jollekin uuden etätapahtumien maailman mielenkiintoisine kokemuksineen.

 

Etätoteutus tarjoaa uusia mahdollisuuksia

 

Jokainen hankkeen kurssi on aina omanlaisensa. Vaikka lähitapaamisenakin toteutettavan kurssin ohjelma olisi täsmälleen sama, kurssilaisten oma aktivisuus ja yhteisten kokemusten jakaminen vaikuttavat siihen, mitkä teemat herättävät enemmän keskustelua.

 

Etätoteutus tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja osallistua ja jakaa kokemuksia kurssilla. Osa kurssilaisista on kokenut luontevaksi pitää puheenvuoroja kamera päällä tai ilman, toiset taas kommentoivat mieluummin chatin eli kommenttikentän kautta.

 

Chat tarjoaa kanavan kertoa henkilökohtaisista kokemuksista niille ihmisille, jotka eivät koe niin luontevaksi kertoa tuntemuksistaan yhteisessä tilassa. Kommentoinnin kautta voi jakaa hyvinkin henkilökohtaisia tuntemuksia, koska roomalaista sananlaskua mukaillen ”kirje ei punastu”.  

 

Kurssilaisilta saadun palautteen perusteella kiitosta saa muun muassa se, että korona-ajasta huolimatta kurssi ylipäätään järjestetään – vaikkakin sitten Teamsissa. Eläkkeelle jäävien tärkeä elämänvaihe huomioidaan kurssilla ja kurssimme myötä heille tarjoutuu mahdollisuus jakaa ajatuksia ja kokemuksiaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Luonnollisesti lähitapaamisia toivotaan, mutta vallitsevissa olosuhteissa etäkurssi tuo ihmisten elämään työkaluja muutoksen kohtaamiseen ja siihen sopeutumiseen.