Rohkeasti Seniori -hankkeen avaustapahtuma Tampereella

Rohkeasti Seniori -hankkeen avaustapahtuma Tampereella

Tampereella järjestettiin Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeen avaustapahtuma 7. – 8.5.2019. Museokeskus Vapriikissa järjestettyyn tapahtumaan oli kokoontunut 90 aktiivista senioria.

Teksti on julkaistu Patina-lehden numerossa 3/2019
 

Rohkeasti seniori -hankkeen avaustapahtuma kokosi aktiivit Tampereelle

Liiton puheenjohtaja Anneli Taina avasi tilaisuuden toivottaen osallistujat tervetulleeksi. Hänestä on hienoa, että liitolla on näin mielenkiintoinen kehittämishanke. Puheenjohtaja kannustikin kaikkia lähtemään mukaan hankkeeseen.

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen kertoi hankkeen taustoista ja perustehtävästä kannustaa juuri eläköityneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan. 

Työpajoissa mietittiin, miten tietoa hankkeen tulevista tapahtumista saadaan levitettyä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hankevastaavat ideoivat myös erilaisia tapoja, kuinka löytää ja saada eläköityneitä henkilöitä mukaan toimintaan.

Avauspäivän päätteeksi Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoi Tampereen ajankohtaisista asioista, kuten uudesta raitiovaunulinjasta. 

Arvokasta taustatietoa alueilta

Ennen Tampereen avaustapahtumaa oli senioripiirien hankkeen yhteyshenkilöille lähetetty aloituskysely, jolla haettiin tietoa siitä, miten alueilla nyt toimitaan ja mitä alueet odottavat hankkeelta.

Tulosten perusteella uudet seniorit ovat löytäneet tiensä paikallisyhdistyksiin henkilökohtaisen kontaktin kautta tai ”puskaradion” avulla.

Myös paikallislehtien tapahtumat-palstoilla ilmoitetut retket ovat tuoneet uusia osallistujia. Monet näistä ovat olleet juuri eläköityneitä senioreja.

Rohkeasti seniori -hanke todettiin merkittäväksi yhteiskunnankin kannalta, sillä sen avulla ehkäistään syrjäytymistä, kun saadaan eläköityneet mukaan aktiivisiksi toimijoiksi senioriyhdistyksiin.